Vakantierooster 2023-2024

 Zomervakantie  ma 17 juli t/m vr 25 augustus 2023
 Herfstvakantie  ma 16 t/m vr 20 oktober 2023
 Kerstvakantie  ma 25 december 2023 t/m vrij 5 januari 2024
 Voorjaarsvakantie  ma 12 februari t/m vr 16 februari 2024
 Pasen  ma 1 april 2024
 Meivakantie  ma 29 april t/m vr 10 mei 2024 (incl. Hemelvaart 9 mei)
 Pinksteren  ma 20 mei 2024
 Zomervakantie  ma 8 juli t/m vr 16 augustus 2024 
 N.B: dit wijkt af van de rest van regio Zuid i.v.m. Vierdaagse

Afwijkende schoolvakanties

Kijk hier voor een overzicht van de door de Rijksoverheid voorgestelde vakanties voor de komende jaren. Let op: de zomervakantie kan afwijken!

Nijmegen valt samen met een deel van Gelderland onder de regio Zuid voor de door het Rijk voorgestelde vakantiespreiding. De zomervakantie kan daarvan afwijken in verband met de Vierdaagse waardoor de vakantie nooit kan starten na de derde week van juli.

De schoolvakanties voor de gemeente Nijmegen worden jaarlijks in overleg met het basis- en voortgezet onderwijs vastgesteld.

Vakantierooster 2024-2025

 Herfstvakantie  ma 21 t/m vr 25 oktober 2024
 Kerstvakantie  ma 23 dec 2024 t/m vr 3 jan 2025
 Voorjaarsvakantie  ma 3 t/m vr 7 maart 2025 
 Goede vrijdag  vr 18 april 2025
 Pasen  ma 21 april 2025
 Meivakantie  ma 22 april t/m vr 2 mei 2025 ( incl. koningsdag
 26 april) 
 Bevrijdingsdag   ma 5 mei 2025
 Hemelvaart  do 29 mei 2025 + extra dag vr 30 mei 2025
 Pinksteren  ma 9 juni 2025
 Zomervakantie  ma 7 juli t/m vr 15 augustus 2025   
   

Bijzonder verlof

In bijzondere gevallen kan voor een leerling verlof worden aangevraagd buiten de schoolvakanties (maximaal 10 dagen). Dit verlof moet altijd schriftelijk en ruim van tevoren worden aangevraagd. Geldige verlofredenen:
- huwelijk of jubileum binnen de familie
- begrafenis of crematie
- andere gewichtige familieomstandigheden
- bijzondere talenten (wedstrijd, optreden of auditie)
- godsdienst of levensovertuiging.

NB: verlof aansluitend aan een vakantie is slechts bij hoge uitzondering toegestaan!

Verlofformulier (met uitgebreide toelichting) is hier te downloaden.

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.