Vakantierooster 2021-2022

 Zomervakantie  ma 19 juli t/m vr 27 augustus 2021
 Herfstvakantie  ma 25 t/ vr 29 oktober
 Kerstvakantie  ma 27 december t/m vrij 7 januari 2022
 Voorjaarsvakantie  ma 28 februari t/m vr 4 maart
 Pasen  ma 18 april
 Meivakantie  ma 25 april t/m vr 6 mei
 Hemelvaart  do 26 mei
 Pinksteren  ma 6 juni
 Zomervakantie  ma 18 juli t/m vr 26 augustus 2022

Vakantierooster 2022-2023

 Zomervakantie  Ma 18 juli t/m vr 26 augustus 2022  
 Herfstvakantie  Ma 24 t/m vr 28 oktober 2022  
 Kerstvakantie   Ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023  
 Voorjaarsvakantie  Ma 20 t/m vr 24 februari 2023  
 2e Paasdag  Ma 10 april 2023  
 Meivakantie  Ma 23 april t/m vr 5 mei 2023  
 Hemelvaart  Do 18 + vr 19 mei 2023  
 Pinksteren  Ma 29 mei 2023  
 Zomervakantie  Ma 17 juli t/m vr 25 augustus 2023  

Afwijkende schoolvakanties

Nijmegen valt samen met een deel van Gelderland onder de regio Zuid voor de door het Rijk voorgestelde vakantiespreiding. De zomervakantie kan echter afwijken in verband met de Vierdaagse. De schoolvakanties voor de gemeente Nijmegen worden jaarlijks in overleg met het basis- en voortgezet onderwijs vastgesteld.

Kijk hier voor een overzicht van de door de Rijksoverheid voorgestelde vakanties voor de komende jaren.

Bijzonder verlof

In bijzondere gevallen kan voor een leerling verlof worden aangevraagd buiten de schoolvakanties (maximaal 10 dagen). Dit verlof moet altijd schriftelijk en ruim van tevoren worden aangevraagd. Geldige verlofredenen:
- huwelijk of jubileum binnen de familie
- begrafenis of crematie
- andere gewichtige familieomstandigheden
- bijzondere talenten (wedstrijd, optreden of auditie)
- godsdienst of levensovertuiging.

NB: verlof aansluitend aan een vakantie is slechts bij hoge uitzondering toegestaan!

Verlofformulier (met uitgebreide toelichting) is hier te downloaden.

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.