Communicatie met ouders

De communicatie met ouders verloopt over het algemeen via e-mail. Hiervoor is het nodig dat de school beschikt over de meest actuele e-mailadressen van de ouder(s)/verzorger(s) van al onze leerlingen. Via Magister Web kunt u controleren of uw gegevens kloppen en uw e-mailadres zelf aanpassen. Mochten de overige persoonlijke gegevens onjuist zijn, dan graag een e-mail sturen aan naw@ssgn.nl. Vermeld daarin ook de naam en de klas van de leerling(en) die het betreft.

Magister6 handleiding

Handleiding voor het gebruik van Magister voor ouders en leerlingen.
Voor gebruik op pc, tablet of mobiel. Let op: niet alle functionaliteiten werken op de mobiele telefoon.

Informatie over de Magister app vind je hier.