Communicatie met ouders

De communicatie met ouders verloopt over het algemeen via e-mail. Hiervoor is het nodig dat de school beschikt over de meest actuele e-mailadressen van de ouder(s)/verzorger(s) van al onze leerlingen. Via Magister 6 kunt u controleren of uw gegevens kloppen en uw e-mailadres zelf aanpassen. Mochten de overige persoonlijke gegevens onjuist zijn, dan graag een e-mail sturen aan naw@ssgn.nl. Vermeld daarin ook de naam en de klas van de leerling(en) die het betreft.