Medezeggenschapsraad

Via de MR kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden van de SSgN meepraten over allerlei zaken die de school betreffen. De MR bestaat uit 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. De rector zit bij de vergaderingen als adviseur.

Regelmatig terugkerende agendapunten zijn onder meer:

  • begroting en financiële verantwoording
  • beleid op het gebied van onderwijskundige zaken
  • personeelszaken, waaronder taakbeleid en gesprekscyclus
  • arbo-zaken, waaronder veiligheid en werkdruk
  • actuele zaken die spelen onder personeel, leerlingen en ouders
  • het gebouw

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden gehouden in de personeelskamer.