Schoolwiki SSgN

Schoolwiki SSgN

Zoeken
Alle informatie voor ouders en leerlingen op een rijtje

ICR Articles

Leerlingen en inspraak

In de Leerlingenraad kunnen leerlingen meepraten over allerlei zaken die de school betreffen. Zij hebben onder andere inspraak in het leerlingenreglement en de organisatie van schoolfeesten.

Afgevaardigden uit de leerlingenraad hebben zitting in de Medezeggenschapsraad van de school.

Ook worden leerlingen betrokken bij allerlei commissies en werkgroepen in de school en worden met enige regelmaat enquêtes georganiseerd over zaken die de school betreffen.
<< terug