Talenten

We gaan op zoek naar het talent in elke leerling en proberen dit talent zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. We leren leerlingen naar zichzelf te kijken en haalbare doelen te stellen. Leren van fouten en omgaan met teleurstellingen zijn onderdeel van dit leerproces. We brengen de groei van de leerling duidelijk in beeld en spreken onze verwachtingen uit. Leerlingen met speciale talenten op het gebied van sport, cultuur of wetenschap, geven wij de kans deze talenten optimaal te ontwikkelen.

Aandacht voor talentontwikkeling

Als erkende Topsport Talentschool biedt de SSgN extra faciliteiten aan topsporters om hun schoolloopbaan en hun sportcarrière te kunnen combineren. Daarbij kunnen op individueel niveau ontheffingen en aanpassingen in het rooster worden gerealiseerd.   De kracht van kunst- en cultuuronderwijs straalt uit in diverse geledingen binnen de school. Leerlingen worden gestimuleerd bij hun creatieve ontwikkeling door middel van projecten, cultuurdagen en museumbezoek. Bij diverse gelegenheden krijgen zij de kans zich op het podium te presenteren.  

Om leerlingen zich zo optimaal te laten ontwikkelen bieden wij een uitgebreid pakket aan plusklassen en extra vakken aan.

Wetenschappelijk talent krijgt de kans binnen diverse bètaprojecten, een breed aanbod aan keuzevakken en de mogelijkheid aan versterkt talenonderwijs mee te doen.

Speerpunten

Onze speerpunten voor ontwikkeling:

Onderwijs op maat

Door gebruik te maken van diverse vormen van instructie of juist zelf te laten werken, leren leerlingen daarin keuzes te maken.  Er is een duidelijk onderscheid tussen instructieplek en werkplek.

In op-maaturen kiezen leerlingen voor verbreding of verdieping van hun vak. Voorafgaand aan de toetsweek worden in klas 3 twee op-maatdagen gegeven waarin leerlingen kunnen kiezen voor blokuren extra ondersteuning of verdieping.

Leerlingen kunnen gebruik maken van huiswerkbegeleiding, stilteruimtes en ICT op maat. We houden rekening met individuele verschillen in leerstijl en tempo. De leerling krijgt voldoende echte feedback op prestaties en gedrag  Niet alleen de mentor maar ook de vakdocenten zijn geschoold als coach.

Leerlingen in de bovenbouw kunnen binnen het gekozen profiel kiezen uit een scala aan extra vakken waar ze examen in kunnen doen. In de examenklassen krijgen leerlingen twee dagen lang een intensieve examentraining in enkele door hen gekozen vakken.

Leren leren

Leerlingen leren naar zichzelf te kijken, haalbare doelen te stellen en ook te dromen). Zij leren hoe hun leerstijl het moeten aanpakken en wat daarvoor nodig is. Teleurstellingen horen daar bij, wat kun je daarvan leren. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van formatieve toetsing.