Je wordt gezien en gehoord

We hebben oog en oor voor elkaar. We zien elk individu. We maken individuele wensen altijd bespreekbaar. Leerlingen, medewerkers en ouders denken actief mee over de invulling van het onderwijsprogramma.

We blijven daarbinnen wel het groter geheel zien en richten het onderwijs zodanig in dat we een evenwichtig en compleet programma kunnen aanbieden.

Ook bij het maken van het lesrooster wegen we de belangen van de leerling, de docent en het onderwijs zorgvuldig af. Het rooster kan een hulpmiddel zijn om keuzes te maken, maar ook dienen als navigatie voor het indelen van het onderwijsprogramma. In het onderwijsprogramma is ruimte voor experimenten.

Pedagogisch / didactisch

Lessen worden gedifferentieerd gegeven, leerlingen mogen hun wensen en leerdoelen bespreekbaar maken. We leven in een veranderende wereld, waarin de leerlingen niet weten wat hen te wachten staat.

We bereiden hen zo goed mogelijk voor op die ongekende werkelijkheid waarbij zij de wereld creatief, onderzoekend en ondernemend tegemoet treden vanuit een optimistische aanpak. We leren hen zich sociaal opstellen, zich open stellen en samenwerken met anderen.

Tenslotte willen we dat zij uitgaan van hun eigen kracht en talent met als doel het halen van een optimaal diploma.

We streven ernaar de Jena-werkvormen te combineren met andere werkvormen om zo een zo gedifferentieerd mogelijk lesaanbod te creëren.

We willen in de toekomst de doorlopende leerlijn nog beter vormgeven en de verschillende jaarlagen drempelloos op elkaar laten aansluiten.

Rooster

In het rooster wordt een afweging gemaakt van de belangen van de docent, de leerling en het onderwijs. Daarbinnen is ruimte voor eigen invulling door middel van regie-uren, flexuren en op-maaturen.

Ontwikkeling van hoofd, hand en hart

Onderwijs gaat niet alleen over het vergaren van kennis (hoofd) maar ook over vaardigheden (hand) om deze kennis toe te passen en het ontwikkelen van je eigen identiteit (hart).

Met het Jenaplan-onderwijs  als basis werken we vanuit gezamenlijke inspiratie, motivatie en creativiteit aan een evenwichtige versterking van deze benodigde vaardigheden.  

Ook willen wij onze leerlingen begeleiden in hun groei als mens, als burger in een snelveranderende wereld en als zelfstandig denkend en handelend individu (hart). Binnen de lessen spreken wij dan ook alle drie gebieden aan.

Meedenken / Ontwikkelen

Personeel neemt deel aan denktank, teams en studiedagen om mede het beleid vorm te geven.
Ouders praten mee in driehoeksgesprekken en de 10-minutenavond.
Wij zijn aanspreekbaar naar buiten toe, leggen verantwoording af en staan open voor visitaties van critical friends en netwerken.