Geslaagd!

Uitslagen 2018 definitief

vwo 93%
havo 91%
mavo 94%

Gefeliciteerd, allemaal!

Programma van toetsing en afsluiting

Alle examenonderdelen voor het schoolexamen maken deel uit van het Programma van toetsing en afsluiting (PTA). De PTA's vind je op de pagina PTA's en toetsen. Daarin staat ook de weging van de toetsen.

Eindpresentaties Drama

11 april 6 vwo: Dag Monster
12 april 4 mavo: Gone
12 april 5 havo: The Wedding

Op deze pagina vind je de foto's. Van 6 vwo zijn helaas geen foto's gemaakt. De voorstelling van 5 havo ging door omstandigheden niet door op 13 april. Op 12 april hebben de leerlingen een aantal sleutelscènes gespeeld die zijn beoordeeld voor hun examencijfer. Hiervan zijn wel foto's gemaakt.

Examencommissie

Voor vragen over herkansingen, toetsen, PTA-onderdelen en het examen kun je terecht bij de leden van de examencommissie:

Examensecretaris: Theo Verhoeven
Examencommissie mavo: Albert van Dam
Examencommissie havo/vwo N-team: Els Spoeltman
Examencommissie havo/vwo M-team: Gé Verstegen

Exodus 2018

Zoeken Tags 

De officiële website voor examens in het voortgezet onderwijs. Klik op het logo.

Inschrijven voor herkansingen

Op deze pagina vind je het rooster, de regelgeving en het inschrijfformulier voor herkansingen. 

Wat te doen bij klachten?

LAKS

Elk jaar blijkt weer dat er zaken niet kloppen: examens zijn te makkelijk/moeilijk, er zitten fouten in, de omstandigheden in de examenzaal zijn niet optimaal. Leerlingen kunnen dan terecht bij het Landelijk Aktie Komité Scholieren (LAKS). Rondom de examentijd hebben zij een speciale klachtenlijn.

Centrale Commissie van Beroep Eindexamens

Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel, dan kan de school maatregelen treffen. In het Eindexamenbesluit staat welke maatregelen dat kunnen zijn. Wanneer een leerling het niet eens is met een beslissing die door de school is genomen, dan kan de leerling een beroep doen bij de Centrale Commissie van Beroep voor het Eindexamen, regio Nijmegen.
Lees hier verder.