Studiefinanciering, hoe werkt het?

Uw kind doet dit jaar eindexamen. Een spannend jaar, waarin ook vooruitgekeken wordt naar het jaar erna. Het jaar waarin uw kind waarschijnlijk gaat studeren aan een hogeschool of universiteit!   

Er komt dan veel op u af. Een opleiding kiezen, wel of niet op kamers? En hoe gaat u de studie bekostigen? Hoe zit het tegenwoordig eigenlijk met studiefinanciering? Is het allemaal ‘leenstelsel’ geworden? Krijgt uw kind nog een bijdrage van de overheid of moet u de studie zelf betalen?  

Webinar

Het is verstandig om op tijd te kijken naar de financiële gevolgen van studeren. Daarom organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op donderdag 4 oktober 2018 het webinar ‘Studiefinanciering: hoe werkt het?’ Een webinar is een interactieve voorlichting die u thuis achter de computer kunt volgen.  

In het webinar krijgt u alle informatie over de studiefinanciering van uw kind. Ook kunt u tijdens de uitzending vragen stellen aan medewerkers van DUO. Het webinar begint om 19.30 uur en duurt ongeveer 3 kwartier.  

Aanmelden

Uw aanmelding regelt u online. Klik op duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoe-werkt-het.jsp en schrijf u in met uw e-mailadres. U hoeft verder niets op uw computer te installeren.
Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen.

Belangrijke documenten

Examenreglement

In het examenreglement vind je alle informatie die nodig is om deel te kunnen nemen aan het Centraal examen.
 

Examenrooster 2019:

Belangrijke data vind je hier naast

Begeleiding en afspraken

In deze boekjes vind je de belangrijkste informatie rondom organisatie, begeleiding, afspraken en data:

Programma van toetsing en afsluiting

Alle examenonderdelen voor het schoolexamen maken deel uit van het Programma van toetsing en afsluiting (PTA). De PTA's vind je op de pagina PTA's en toetsen. Daarin staat ook de weging van de toetsen.

Examencommissie

Voor vragen over herkansingen, toetsen, PTA-onderdelen en het examen kun je terecht bij de leden van de examencommissie:

Examensecretaris: Theo Verhoeven
Examencommissie mavo: Jasper Vonk
Examencommissie havo/vwo N-team: Els Spoeltman
Examencommissie havo/vwo M-team: Gé Verstegen

Exodus 2018

Zoeken Tags 

De officiële website voor examens in het voortgezet onderwijs. Klik op het logo.

Inschrijven voor herkansingen

Op deze pagina vind je het rooster, de regelgeving en het inschrijfformulier voor herkansingen. 

Wat te doen bij klachten?

LAKS

Elk jaar blijkt weer dat er zaken niet kloppen: examens zijn te makkelijk/moeilijk, er zitten fouten in, de omstandigheden in de examenzaal zijn niet optimaal. Leerlingen kunnen dan terecht bij het Landelijk Aktie Komité Scholieren (LAKS). Rondom de examentijd hebben zij een speciale klachtenlijn.

Centrale Commissie van Beroep Eindexamens

Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel, dan kan de school maatregelen treffen. In het Eindexamenbesluit staat welke maatregelen dat kunnen zijn. Wanneer een leerling het niet eens is met een beslissing die door de school is genomen, dan kan de leerling een beroep doen bij de Centrale Commissie van Beroep voor het Eindexamen, regio Nijmegen.
Lees hier verder.