Wat zijn studiehulpuren?

Studiehulpuren (SHU) zijn bestemd voor ondersteuning van leerlingen uit 3 mavo die moeite hebben met een bepaald vak. 

Zijn de uren verplicht?

Wel verplicht

In de week voorafgaand aan de toetsweken is het voor elke leerling uit 3 mavo verplicht zich in te schrijven voor een SHU. Zie voor de data het schema hieronder.

Niet verplicht

De overige weken zijn de uren alleen voor leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak of die ergens een onvoldoende voor staan. Het kan zijn dat je mentor of docent je adviseert om je in te schrijven, maar het is je eigen verantwoordelijkheid.

Als je inschrijft voor een SHU, dan ben je wel verplicht te gaan! De docent zit er immers voor jou. Als er geen goede reden is, wordt je afwezigheid als een ongeoorloofde absentie genoteerd.

Inschrijven

De inschrijving voor een studiehulpuur start op de woensdag vóór het betreffende SHU en sluit op vrijdag om 24.00 uur. Inschrijven doe je door met je Magisteraccount in te loggen op deze site.

Voor informatie en verdere uitleg over SHU kun je terecht bij mevrouw Janssen

Rooster SHU 2019-20

 Datum

 Vakken

 17 sept  Ne, En, Wi, Bi
 1 okt  Du, Gs, Ak, Nask, Ec
 8 okt  Ne, En, Wi, Bi
 22 okt: verplicht  Alle vakken
 12 nov  Ne, En, Wi, Bi
 19 nov  Du, Gs, Ak, Nask, Ec
 3 dec  Ne, En, Wi, Bi
 7 jan: verplicht  Alle vakken
 21 jan  Du, Gs, Ak, Nask, Ec
 11 feb  Ne, En, Wi, Bi
 17 mrt  Ne, En, Wi, Bi
 7 april  Du, Gs, Ak, Nask, Ec
 12 mei  Ne, En, Wi, Bi
 26 mei  Du, Gs, Ak, Nask, Ec
 9 juni  Ne, En, Wi, Bi
 16 juni: verplicht  Alle vakken

Lokalen

Vak/docent

 Lokaal

 Gs (Von) 1.37
 Wi (Rom/Stm)  1.54
 Du (Scn)  S.51
 Nask (Pts)  1.22
 Ak (Zel)  1.04
 En (Jsn)  0.51
 Bi (Bok)  1.16
 Ec (Cha)  2.17
 Ne (Pet/Drs)  2.26