Gezondheidsmonitor GGD

Het coronavirus beheerst al ruim anderhalf jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. Alle GGD'en in Nederland onderzoeken op dit moment de impact van corona op het welzijn en de gezondheid van jongeren. Ook de SSgN neemt deel aan dit onderzoek met alle leerlingen uit de jaarlagen 2 en 4.

Wanneer en hoe?

Vanaf 4 oktober vullen de leerlingen tijdens een mentoruur een vragenlijst in over verschillende onderwerpen als gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, corona en school.

Deelname

Om betrouwbare informatie te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. Als ouders niet willen dat hun kind meedoet of als een leerling dit zelf besluit, moet dit van tevoren gemeld worden bij de mentor. Omdat de vragenlijst in een lesuur wordt afgenomen krijgt de leerling een vervangende opdracht.

Privacy

Bij het onderzoek is de privacy van de leerlingen gewaarborgd. De vragenlijst wordt via een algemene link ingevuld, die is gekoppeld aan een school. Op die manier weet de GGD van welke school de antwoorden afkomstig zijn. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar persoonsgegevens. Alleen de vier cijfers van de postcode moeten worden ingevuld.

Meer informatie?

Op de website van de GGD is meer informatie te vinden, onder andere de privacyverklaring.
Ouders van klas 2 en 4 hebben deze brief ontvangen.
Leerlingen van klas 2 en 4 hebben deze brief ontvangen.

Inzet NPO gelden

Door de overheid is geld beschikbaar gesteld om eventuele  onderwijsachterstanden als gevolg van corona weg te werken. In onderstaand schema is te  zien hoe de SSgN de komende twee jaar de extra inzet pleegt; (klik op het plaatje voor pdf):

Ondersteuning tijdens corona

Voor de leerlingen die RT of NT2 krijgen en voor leerlingen die behoefte hebben aan extra uitleg en/of oefening is een aparte site aangemaakt, waar allerlei uitleg en oefeningen staan per vak, maar ook informatie over contact met een RT’er. 

Beslisboom VO

Mag een leerling nou wel of niet naar school? Weten wanneer je thuis moet blijven? Volg dan de stappen in deze beslisboom.

En blijf je thuis? Meld dit dan via absent@ssgn.nl, zo mogelijk ook met de duur dat je thuis blijft zodat wij je afwezigheid in Magister kunnen noteren als 'bk' (bekend).

Vragen over (mentale) gezondheid?

Wat een rare tijden, niet naar school mogen, je vrienden nauwelijks zien en hele dagen thuis. Voor iedere jongere is dit weer anders.  Is het voor jou niet makkelijk? Heb je vragen of zorgen? Weet dan dat de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg ‘open’ is.

Wij kunnen met je meedenken, advies geven of luisteren naar je verhaal.  Hoe bereik je ons? Je mag ons altijd bellen of mailen. Kijk ook eens op onze website. Hier vind je informatie en kun je 100% anoniem chatten en mailen. Ook ouders kunnen bij ons terecht natuurlijk.