Junior Coronacollege

Vragen over vaccins
Op 12 juli a.s. van 14.30 – 15.30 uur organiseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en U talent een online college voor jongeren van 12 – 17 jaar, hun ouders en andere geïnteresseerden.

Tijdens het college worden vragen van scholieren m.b.t. corona & vaccinaties behandeld. Voor meer informatie: zie website CBG.

Ondersteuning tijdens corona

Voor de leerlingen die RT of NT2 krijgen en voor leerlingen die behoefte hebben aan extra uitleg en/of oefening is een aparte site aangemaakt, waar allerlei uitleg en oefeningen staan per vak, maar ook informatie over contact met een RT’er. 

Wat gebeurt er na een besmetting

Als een leerling positief is getest op corona gebeurt het volgende:

 • De GGD doet een contactonderzoek en waarschuwt de nauwe contacten.
 • Omdat hierin niet de contacten binnen de lessituatie worden meegenomen neemt de mentor contact op met de leerling en vraagt naar de contacten in de les.
 • Deze leerlingen worden door de mentor, of bij diens afwezigheid door de zorgcoördinator, benaderd met de vraag om 10 dagen in quarantaine te gaan.
 • Ouders van leerlingen uit het contactonderzoek krijgen een brief van de GGD met een verwijzing naar de website van het RIVM.
 • Leerlingen die in quarantaine zitten maar geen klachten hebben, kunnen zich op dag 5 na de besmetting al laten testen.
 • De ouders van de gehele klas worden door de school geïnformeerd over de besmetting.
 • Indien uit contactonderzoek blijkt dat een groot deel van de klas in quarantaine moet óf als er meerdere coronagevallen tegelijk in de klas zijn gevonden, krijgt de hele klas het verzoek tenminste 1 lesweek thuis te blijven.
 • De school verzorgt in dat geval online onderwijs.

Als een docent positief is getest op corona wordt hem/haar gevraagd naar de nauwe contacten. Omdat docenten en leerlingen op 1,5 meter afstand van elkaar blijven is het niet nodig dat leerlingen in quarantaine gaan.

SSgN en corona

Leerlingen met verkoudheidsklachten en corona-achtige verschijnselen moeten thuisblijven en zich indien nodig laten testen bij de GGD.
Wat moet je dan doen?

 1. Ziekmelden bij de receptie of via absent@ssgn.nl
 2. Geef door op welke datum je getest wordt
 3. Wacht tot de uitslag binnen is
 4. Geef de uitslag van de test door via de receptie of via absent@ssgn.nl.
 5. Ben je negatief getest, dus heb je geen corona? Dan mag je weer naar school nadat je 24 uur geen verkoudheidsklachten meer hebt gehad.
 6. Ben je positief getest, volg dan de aanwijzingen van de GGD-arts op.
 7. De mentor neemt contact op met een positief geteste leerling en brengt in kaart met welke leerling in de klas contacten zijn geweest. De GGD doet het contactonderzoek buiten de klas.
 8. Leerlingen die uit deze contactonderzoeken naar voren komen krijgen het verzoek om een aantal dagen thuis te blijven. 

Voor meer informatie over corona: zie de nieuwsbrieven op de pagina Verstuurde post.

Mondkapjes

Met ingang van 26 oktober is het dragen van een mondkapje binnen de school verplicht. Dit geldt voor alle verplaatsingen binnen de school. Tijdens de les mogen de mondkapjes af, tenzij de docent anders beslist (bijvoorbeeld bij een practicumles).
Tijdens de pauze, als de leerling zit, mag het mondkapje ook af. De plicht geldt in alle openbare ruimtes binnen de school m.u..v leslokalen.

Beslisboom VO

Mag een leerling nou wel of niet naar school? Weten wanneer je thuis moet blijven? Volg dan de stappen in deze beslisboom.

En blijf je thuis? Meld dit dan via absent@ssgn.nl, zo mogelijk ook met de duur dat je thuis blijft zodat wij je afwezigheid in Magister kunnen noteren als 'bk' (bekend).

Hoe zien de lessen op school eruit?

 • De lesroosters zijn met ingang van het schooljaar 2020-2021 aangepast om flexibel te kunnen inspringen op eventuele online lessen. Zie pagina Roosters.
 • Er is voldoende ruimte tussen leerlingen en docent.
 • De ventilatie voldoet aan het bouwbesluit 2012. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk geventileerd tijdens de lessen door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten, tenzij het echt niet anders kan. Tijdens de pauzes worden alle lokalen wel geventileerd.

Regels binnen de school:

 • In de gangen moet iedereen rechtshouden.
 • De toegang tot de receptie is om veiligheidsredenen verboden voor iedereen, behalve de receptionistes en bhv'ers..
 • Er staat schoonmaakmiddel en handgel in alle lokalen. Na afloop van de 10e les maken de leerlingen zelf hun tafel en stoel schoon.
 • Er mag maximaal één persoon per keer in een toiletblok aanwezig zijn.
 • Tijdens het verplaatsen in de gangen en tijdens de pauze in openbare ruimte geldt een dringend advies om een mondkapje te dragen. In de klas en tijdens de pauze (zittend!) mogen de mondkapjes af. Na de herfstvakantie wordt het dragen van een mondkapje verplicht, buiten de klassensituatie.

Hoe houden onze mentoren de leerlingen in de gaten?

Hoe weet je ‘op afstand’ hoe het met je leerlingen gaat? Door op tijd zorgelijke situaties te signaleren voorkom je erger of zelfs dat ze uit beeld raken. De mentoren van de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen hebben een lijst met voorbeeldvragen om zicht te krijgen op de gemoedstoestand en de thuissituatie van een leerling. “De kunst is om leerlingen veel te laten vertellen”, stelt mentor Maike Arts.

Lees hier het hele artikel op de website van www.leraar.nl.

Bindkracht 10Vanaf 30 maart start het jongerenwerk van Bindkracht10 een online programma in samenwerking met de gemeente Nijmegen. Zo kun jij iedere dag, van maandag t/m vrijdag, meedoen aan activiteiten en special events. Kijk hier voor meer informatie.

Website Tumult

Op deze site vind je veel leuke en nuttige tips over hoe om te gaan met onderwijs op afstand.

Corona album

Zoeken Tags 

Van onze bestuurder

Vragen over (mentale) gezondheid?

Wat een rare tijden, niet naar school mogen, je vrienden nauwelijks zien en hele dagen thuis. Voor iedere jongere is dit weer anders.  Is het voor jou niet makkelijk? Heb je vragen of zorgen? Weet dan dat de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg ‘open’ is.

Wij kunnen met je meedenken, advies geven of luisteren naar je verhaal.  Hoe bereik je ons? Je mag ons altijd bellen of mailen. Kijk ook eens op onze website. Hier vind je informatie en kun je 100% anoniem chatten en mailen. Ook ouders kunnen bij ons terecht natuurlijk.