Coronamaatregelen actueel

Vanaf 10 januari 2022 is de school weer gewoon geopend. Dan gelden de volgende coronamaatregelen nog steeds:
 • Op school houdt iedereen zich aan de basisregels.
 • Waar mogelijk blijven volwassenen op 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. Wel vragen wij hen om waar mogelijk deze afstand te bewaren tot docenten en het overige personeel.
 • Mondkapjes blijven verplicht bij het verplaatsen door het gebouw. In de klas en zittend tijdens de pauze mag het mondkapje af.
 • Van leerlingen wordt verwacht dat zij tweemaal per week thuis een zelftest afnemen. Dat geldt ook als er geen klachten zijn en voor leerlingen die zijn gevaccineerd of die hersteld zijn van corona. De zelftesten zijn gratis verkrijgbaar bij de receptie.
 • Bij een positieve zelftest blijven alle huisgenoten thuis en moet de leerling een officiële test via de GGD aanvragen.
 • Iedereen met verkoudheidsklachten moet thuisblijven.
 • Bezoek brengen aan de school? Doe dan eerst de gezondheidscheck.
 • Voor quarantaineregels: zie hieronder.
 • Verdere vragen? Stuur een mail naar info@ssgn.nl

Deze brief is op 4 januari verstuurd aan alle leerlingen en ouders/verzorgers van de SSgN.

SSgN en quarantaine

Wanneer moet een leerling in quarantaine:
 • Als je  bent aangemerkt als 'nauw contact' van een besmette leerling. NB: Je hoeft niet in quarantaine als je een boosterpik hebt gehad of als je binnen de afgelopen 8 weken bent hersteld van corona (update 15 januari 2022).
 • Als een huisgenoot positief is getest op corona (update 19 november 2021). 
 • Als je zelf positief bent getest via een zelftest en nog in afwachting bent van de uitslag van de GGD.
 • Doe hier de quarantainecheck van de Rijksoverheid.

Als leerlingen in quarantaine gaan moet dit door de ouders worden gemeld via absent@ssgn.nl

Mondkapjes

Met ingang van 29 november is het dragen van een mond-neuskapje binnen de school verplicht. Dit geldt voor alle verplaatsingen binnen de school. Tijdens de les mogen de mondkapjes af, tenzij de docent anders beslist (bijvoorbeeld bij een practicumles).
Tijdens de pauze, als de leerling zit, mag het mondkapje ook af. De plicht geldt in alle openbare ruimtes binnen de school m.u..v leslokalen.

Inzet NPO gelden

Door de overheid is geld beschikbaar gesteld om eventuele  onderwijsachterstanden als gevolg van corona weg te werken. In onderstaand schema is te  zien hoe de SSgN de komende twee jaar de extra inzet pleegt; (klik op het plaatje voor pdf):

Ondersteuning tijdens corona

Voor de leerlingen die RT of NT2 krijgen en voor leerlingen die behoefte hebben aan extra uitleg en/of oefening is een aparte site aangemaakt, waar allerlei uitleg en oefeningen staan per vak, maar ook informatie over contact met een RT’er. 

Beslisboom VO

Mag een leerling nou wel of niet naar school? Weten wanneer je thuis moet blijven? Volg dan de stappen in deze beslisboom.

En blijf je thuis? Meld dit dan via absent@ssgn.nl, zo mogelijk ook met de duur dat je thuis blijft zodat wij je afwezigheid in Magister kunnen noteren als 'bk' (bekend).

Vragen over (mentale) gezondheid?

Wat een rare tijden, niet naar school mogen, je vrienden nauwelijks zien en hele dagen thuis. Voor iedere jongere is dit weer anders.  Is het voor jou niet makkelijk? Heb je vragen of zorgen? Weet dan dat de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg ‘open’ is.

Wij kunnen met je meedenken, advies geven of luisteren naar je verhaal.  Hoe bereik je ons? Je mag ons altijd bellen of mailen. Kijk ook eens op onze website. Hier vind je informatie en kun je 100% anoniem chatten en mailen. Ook ouders kunnen bij ons terecht natuurlijk.