Coronamaatregelen actueel

Coronamaatregelen, update 25 februari 2022:
  • Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden. Wel vragen wij hen om waar mogelijk deze afstand te bewaren tot docenten en het overige personeel.
  • Van leerlingen wordt verwacht dat zij tweemaal per week thuis een zelftest afnemen. Dat geldt ook als er geen klachten zijn en voor leerlingen die zijn gevaccineerd of die hersteld zijn van corona. De zelftesten zijn gratis verkrijgbaar bij de conciërges.
  • Bij een positieve zelftest moet de leerling een officiële test via de GGD aanvragen.
  • Iedereen met verkoudheidsklachten moet thuisblijven.
  • De hygiiënemaatregelen blijven bestaan: was regelmatig je handen, nies en hoest in je elleboog.
  • Verdere vragen? Stuur een mail naar info@ssgn.nl

SSgN en quarantaine

Wanneer moet een leerling in quarantaine:
  • Als je zelf positief bent getest via een zelftest en nog in afwachting bent van de uitslag van de GGD.
  • Als je een positieve testuitslag van de GGD hebt.
  • Doe hier de quarantainecheck van de Rijksoverheid.

Als leerlingen in quarantaine gaan moet dit door de ouders worden gemeld via absent@ssgn.nl

Inzet NPO gelden

Door de overheid is geld beschikbaar gesteld om eventuele  onderwijsachterstanden als gevolg van corona weg te werken. In onderstaand schema is te  zien hoe de SSgN de komende twee jaar de extra inzet pleegt; (klik op het plaatje voor een beter leesbare pdf):

Ondersteuning tijdens corona

Voor de leerlingen die RT of NT2 krijgen en voor leerlingen die behoefte hebben aan extra uitleg en/of oefening is een aparte site aangemaakt, waar allerlei uitleg en oefeningen staan per vak, maar ook informatie over contact met een RT’er. 

Beslisboom VO

Mag een leerling nou wel of niet naar school? Weten wanneer je thuis moet blijven? Volg dan de stappen in deze beslisboom.

En blijf je thuis? Meld dit dan via absent@ssgn.nl, zo mogelijk ook met de duur dat je thuis blijft zodat wij je afwezigheid in Magister kunnen noteren als 'bk' (bekend).

Vragen over (mentale) gezondheid?

Wat een rare tijden, niet naar school mogen, je vrienden nauwelijks zien en hele dagen thuis. Voor iedere jongere is dit weer anders.  Is het voor jou niet makkelijk? Heb je vragen of zorgen? Weet dan dat de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg ‘open’ is.

Wij kunnen met je meedenken, advies geven of luisteren naar je verhaal.  Hoe bereik je ons? Je mag ons altijd bellen of mailen. Kijk ook eens op onze website. Hier vind je informatie en kun je 100% anoniem chatten en mailen. Ook ouders kunnen bij ons terecht natuurlijk.