Cambridge Engels

Veel leerlingen komen later op plaatsen terecht waar Engels de belangrijkste taal is om in te communiceren. Niet alleen in het buitenland, maar ook op Nederlandse universiteiten en hbo-opleidingen neemt Engels een steeds belangrijkere plek in. Colleges worden steeds vaker in het Engels gegeven en scripties en proefschriften worden in toenemende mate in het Engels geschreven. Het spreekt voor zich dat vaardigheid in Engels op hoog niveau daarbij een groot voordeel is.

Voor leerlingen die (meer) willen en kunnen, biedt de SSgN vanaf klas 1 Versterkt Engels. Ook leerlingen met een mavo-advies kunnen de eerste vier jaar meedoen.

Vanaf klas 4 havo/vwo kunnen leerlingen starten met de examentraining van Cambridge Engels dat in respectievelijk 5 havo of 6 vwo wordt afgesloten met een landelijk examen.

Bij een positief resultaat krijgt de leerling het CAE-certificaat van Cambridge. Dit certificaat wordt internationaal erkend.

Diploma Cambridge Engels 2022

Zaterdag 12 februari deed een groep van 4 leerlingen uit 5 havo en 7 leerlingen uit 6 vwo hun examen in Utrecht. De leerlingen die Cambridge Engels volgen sluiten elk jaar in februari die lessen af met een officieel C1 examen.
Woensdag 30 maart kwamen de diploma's binnen die tijdens een heerlijke high tea in Nijmegen werden overhandigd. We zijn heel trots op onze leerlingen, alle 11 zijn ze geslaagd.

Praktische informatie

Versterkt Engels in de onderbouw

Leerlingen krijgen vanaf klas 1 elke lesweek een uur extra Engels waarbij de voertaal Engels is. Hier wordt nog niet met een lesmethode gewerkt maar er worden lessenreeksen rond een bepaald thema gevolgd. In de derde klas wordt gestart met de Cambridge-methode. Daarnaast zijn er per blok een of twee Engelstalige projecten.

Cambridge Engels in de bovenbouw

In de bovenbouw havo/vwo krijgen de leerlingen les volgens de Cambridge-methode en worden zij voorbereid op het examen. Elke week krijgen zij een uur extra les waarbij de voertaal Engels is. Daarnaast maken zij thuis opdrachten en volgen zij het BBC News. De lessen worden gegeven door onze eigen docenten. Daarnaast worden elk jaar (native) gastsprekers uitgenodigd.

Het examen

Wij leiden de leerlingen op voor het CAE-examen (anderhalf jaar) of het CPE-examen (tweeënhalf jaar). Beide examens worden afgesloten met een internationaal erkend certificaat waarbij CPE voldoet aan de norm 'near native'. Het examen wordt voor alle scholen tegelijk afgenomen op een centrale plaats in het land. De leerlingen worden tijdens het examen begeleid door eigen docenten.

Kosten en aanmelding

De school zorgt voor het lesmateriaal. Wel is er een eigen bijdrage van de ouders nodig voor de bijkomende kosten. In klas 1 en 2 € 25.-, in klas 3 € 50.-. Vanaf klas 4 is de eigen bijdrage € 50.- per jaar. Daarnaast zijn de examenkosten voor rekening van de ouders (ca. € 220.-). Mocht een leerling tussentijds stoppen, dan zal het evenredige deel van het inschrijfgeld worden terugbetaald.

Alle leerlingen die het aankunnen, mogen zich in de onderbouw aanmelden voor de plusklassen. Omdat de exameneisen streng zijn hebben we voor de bovenbouw een aantal toelatingseisen opgesteld. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij actief meedoen met de lessen en hun huiswerk op orde hebben. 

Euroscola 2017

Op donderdag 11 oktober brachten de 20 examenklas-leerlingen Cambridge een bezoek aan Straatsburg in het kader van het project Euroscola. Een dag lang gingen zij in discussie met zo'n 500 jongeren uit diverse Europese lidstaten en met Europarlementariërs.
De voertaal van de dag is Engels. In divers samengestelde werkgroepen is gepraat over uiteenlopende Europese zaken zoals duurzame ontwikkeling, mensenrechten, migratie en de toekomst van Europa. De conclusies werden plenair gepresenteerd. Alle leerlingen ontvingen aan het einde van de dag een certificaat.

Het was de eerste keer dat een school uit Nijmegen deelnam aan dit project.

Euroscola 2017 in beeld

Zoeken Tags