Insite

Via de besloten website van de Alliantie Portal Insite (https://48148.afasinsite.nl) heb je 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot je persoonlijke gegevens. Je kunt hier je declaraties regelen en je loonspecificaties, jaaropgaven en je dossier bekijken. Ook kun je een account aanmaken op FiscFree (rechts onderaan de pagina, o.a. voordelig sporten en fietsenplan). 

Wachtwoord aanmaken en inloggen
Instructie over het inloggen in Insite vind je hier. Inloggen geldt alleen voor medewerkers. Ben je je gegevens kwijt? Die kun je opvragen bij de P&O functionaris van je eigen school. 

Gegevens wijzigen

Je kunt, indien nodig, zelf je adres, telefoonnummer, rekeningnummer of  je burgerlijke staat wijzigen. NB: je ontvangt daarvan geen bevestiging, wel kun je zien dat iets in de workflow zit. Je kunt controleren of de mutatie gelukt is door bij de tab 'ingestuurd' te kijken. Over het algemeen is een wijziging binnen 1 à 2 dagen zichtbaar.


Melding ziekteverzuim

Ziekmeldingen van personeel dienen uiterlijk om 7.30 uur bij de receptie te worden gedaan (024-356 39 74). Als er niet wordt opgenomen, spreek dan je boodschap in op het antwoordapparaat.

Melding voor 7.30 uur betekent dat je kunt worden opgenomen in de dagroosterwijziging zodat leerlingen tijdig op de hoogte zijn. Docenten worden geacht om bij ziekte zelf om 7.00 uur de klas waar zij het eerste uur lesgeven te waarschuwen.

Hersteld melden

Wanneer je je lessen weer kunt hervatten moet dit de dag van te voren vóór 12.00 uur gemeld worden bij de receptie. Het mag uiteraard ook eerder, zodra je zicht hebt op je herstel.

Over het weekend heen

Als je vrijdag niet gebeld hebt, gaan wij er van uit dat je maandag weer gewoon aan het werk bent. Meld je dus opnieuw ziek als je niet kunt starten. Dit geldt uiteraard niet voor collega's waarvan bekend is dat ze langdurig met ziekteverlof zullen zijn.

Ziekmelden in de vakantie

Kan telefonisch of via e-mail bij Marcel Janssen en José Derksen.

Arbobeleidsplan 2018

Dit beleidsplan van de Alliantie VO is de leidraad waarbinnen zorg voor arbeidsomstandigheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de Alliantie VO wordt uitgevoerd.

Onkostendeclaratie

Via Insite kun je onder de button 'declareren'  je onkosten voor vervoer declareren. Helaas is het nog niet mogelijk om overige zaken online te declareren.

Declaratie openbaar vervoer

Klik op de button 'openbaar vervoer' en maak de declaratie aan. Voeg als bijlage je ingescande bus- of treinkaartjes toe, of het transactieoverzicht van je persoonlijke ov-chipkaart.  Op  de vraag over dienstverband zet je een vinkje bij 'hoofddienstverband'. Werk je op meer scholen van de Alliantie, selecteer dan het dienstverband voor de school waarvoor de declaratie geldt. 

Declaratie kilometers auto

Via de button 'auto' kun je dienstreizen met de auto declareren. Voer bij Van en Naar de bestemming in. Google rekent automatisch het aantal kilometers uit. Ook hier geldt dat je het dienstverband voor de juiste school invult.  Je kunt ook meerdere reizen tegelijk indienen via het excelformulier op de site. 

NB: je krijgt geen bevestiging van het indienen van je declaratie. Je kunt controleren of de mutatie gelukt is door de tab 'ingestuurd' te bekijken.

Overige kosten

Het is nog niet mogelijk om via Insite kosten voor maaltijden, drankjes of andere onkosten in te dienen. Vul daarvoor bijgaand formulier in, voeg de betreffende bonnen toe en lever dit in bij P&O.