Uitnodigingen ouderavond

Alle communicatie met ouders loopt via Magister of e-mail. Zorg er dus voor dat uw juiste e-mailadres in Magister staat. Dit kunt u zelf controleren en aanpassen. Inloggegevens kwijt? Op deze pagina leest u meer over Magister.

Meer informatie over inschrijving voor 10-minutenavonden vindt u onderaan deze pagina.

Handleiding inschrijven ouderavonden

Inschrijven 10-minutenavond

Voor het inschrijven voor de 10-minutenavond ontvangen de ouders een mail met een link. Ook wordt daarin vermeld gedurende welke periode kan worden ingeschreven. Als de periode is verstreken, is het NIET MEER mogelijk in te schrijven dus wacht niet te lang.
Inschrijven kan uitsluitend na inloggen met ouderaccount in Magister 6 op een pc, laptop of (sommige) tablets.

Nadat u de link ontvangen hebt zal de ouderavond in het menu in het Vandaagscherm zichtbaar worden, zoals hieronder afgebeeld.

 

Klik op de knop om naar het inschrijfscherm te gaan. In dit scherm staat algemene informatie over de ouderavond, waaronder de uiterste inschrijfdatum.

Note: De ouderavond zal, ongeacht welk kind in de menubalk is geselecteerd, altijd verschijnen. Tijdens het inschrijven is het dan ook niet noodzakelijk om te wisselen van kind. De inschrijving kan voor alle kinderen tegelijk gedaan worden.

Klik op Inschrijven om het inschrijfproces te starten. Druk op Afmelden om geen gebruik te maken van de inschrijving. Als de inschrijftermijn nog niet verlopen is, kan er, indien gewenst, alsnog worden ingeschreven.Het inschrijfproces bestaat uit drie stappen:

1.       Personeel kiezen

Op het tabblad Schoolpersoneel komen alle betrokken docenten in beeld van de kinderen waarvoor de Ouderavond van toepassing is.

Zet een vinkje in de kolom gesprek om in te schrijven voor een bepaalde docent. Indien mogelijk kan een dubbele duur aangevraagd worden. Dit telt als twee gesprekken. De school bepaalt hoeveel gesprekken aangevraagd kunnen worden per kind/ouder.

Standaard opent dit tabblad met alle betrokken personeelsleden. Dit zijn personeelsleden die les geven aan het kind. Door het vinkje uit te zetten bij de optie Alleen betrokken personeel tonen komen de overige toegevoegde personeelsleden van de ouderavond in beeld.

Klik op volgende om naar de volgende stap te gaan.

2.       Dagdeel

In stap twee kan de beschikbaarheid en voorkeur aangegeven worden. De school bepaalt welke opties beschikbaar zijn in deze stap.

De beschikbaarheid kan per dagdeel aangegeven middels een vinkje in de kolom Beschikbaar. Er kan ook een voorkeur voor een specifiek dagdeel opgegeven worden. Indien mogelijk kan in de kolom Voorkeursplanning aangegeven worden of de gesprekken Vroeg of Laat ingeroosterd dienen te worden. De tijden die behoren bij de termen Vroeg of Laat worden door de school ingesteld.  

Klik op volgende om naar de laatste stap te gaan.

3.       Samenvatting

De volledige inschrijving wordt getoond op het tabblad samenvatting. Wijzigingen kunnen gedaan worden door op de knop Vorige te klikken. Klik op de knop Inschrijven om de inschrijving definitief te versturen naar school.

Na inschrijven zal op het startscherm de inschrijvingsgegevens getoond worden.

Wanneer een inschrijving gewijzigd dient te worden, kan tijdens de inschrijfperiode op Afmelden geklikt worden. Hierna kan een nieuwe inschrijving gestart worden. Neem contact op met de school indien de inschrijfperiode al voorbij is om een wijziging door te geven.

Nadat het rooster is gemaakt, zal de school hier bericht over geven. Op het startscherm van de ouderavond kan het rooster bekeken en eventueel afgedrukt worden.