Informatie-/ouderavond

     
 Klas 5A  3 september  Informatie komend schooljaar: presentatie
Klas 3J/V 5+6 september Informatie uitwisselingen
Klas 3V 5 september Informatie komend schooljaar: presentatie
Klas 4V 10 september Informatie komend schooljaar: presentatie
Klas 4H/A 13 september Informatie komend schooljaar: presentatie
Klas 5H/6A 17 september  Informatie komend schooljaar: presentatie
Klas 4V 2 oktober Presentatie van de decanen
Klas 3J 13/14 november Informatie profielkeuze: Presentatie van de decanen 3 h/a
Klas 4V 29 november Doorstroom naar havo: Presentatie van de decanen
Klas 3V 8 januari '19 Info profielkeuze: Presentatie
Klas 4H/5A 22 + 23 januari Info studiekeuze: Presentatie decanen
Team VMN 6 februari v.a. 18.00 10-minutenavond 
Klas 3J/V 7 februari 19.30 Info uitwisselingen
Klas 3 J/V 12 maart 19.30 Info uitreis
Klas 3V 13 maart  17.00-19,00 Inloopavond decanen studiekeuze
Klas 3V 14 maart 17.00-19.00 Inloopavond decanen
Klas 3J team A 3 april 17.00-19.00 Inloopavond decanen
Klas 3J team B 4 april 17.00-19.00  Inloopavond decanen
Klas 1 + 2  8-10 april op uitnodiging driehoeks-gesprekken
Team A+B 9 april  19.30 Ouderwerkgroep
Klas 3 J/V 16 april 19.30  Presentatie uitwisselingen
Klas 2J  23 mei Info doorstroom naar 3 mavo
Nieuwe brugklassen   5 juni
Kennismaking 

Handleiding inschrijven ouderavonden

Inschrijven 10-minutenavond

Voor het inschrijven voor de 10-minutenavond ontvangen de ouders een mail met een link. Ook wordt daarin vermeld gedurende welke periode kan worden ingeschreven. Als de periode is verstreken, is het NIET MEER mogelijk in te schrijven dus wacht niet te lang.
Inschrijven kan uitsluitend na inloggen met ouderaccount in Magister 6 op een pc, laptop of (sommige) tablets.

Nadat u de link ontvangen hebt zal de ouderavond in het menu in het Vandaagscherm zichtbaar worden, zoals hieronder afgebeeld.

 

Klik op de knop om naar het inschrijfscherm te gaan. In dit scherm staat algemene informatie over de ouderavond, waaronder de uiterste inschrijfdatum.

Note: De ouderavond zal, ongeacht welk kind in de menubalk is geselecteerd, altijd verschijnen. Tijdens het inschrijven is het dan ook niet noodzakelijk om te wisselen van kind. De inschrijving kan voor alle kinderen tegelijk gedaan worden.

Klik op Inschrijven om het inschrijfproces te starten. Druk op Afmelden om geen gebruik te maken van de inschrijving. Als de inschrijftermijn nog niet verlopen is, kan er, indien gewenst, alsnog worden ingeschreven.Het inschrijfproces bestaat uit drie stappen:

1.       Personeel kiezen

Op het tabblad Schoolpersoneel komen alle betrokken docenten in beeld van de kinderen waarvoor de Ouderavond van toepassing is.

Zet een vinkje in de kolom gesprek om in te schrijven voor een bepaalde docent. Indien mogelijk kan een dubbele duur aangevraagd worden. Dit telt als twee gesprekken. De school bepaalt hoeveel gesprekken aangevraagd kunnen worden per kind/ouder.

Standaard opent dit tabblad met alle betrokken personeelsleden. Dit zijn personeelsleden die les geven aan het kind. Door het vinkje uit te zetten bij de optie Alleen betrokken personeel tonen komen de overige toegevoegde personeelsleden van de ouderavond in beeld.

Klik op volgende om naar de volgende stap te gaan.

2.       Dagdeel

In stap twee kan de beschikbaarheid en voorkeur aangegeven worden. De school bepaalt welke opties beschikbaar zijn in deze stap.

De beschikbaarheid kan per dagdeel aangegeven middels een vinkje in de kolom Beschikbaar. Er kan ook een voorkeur voor een specifiek dagdeel opgegeven worden. Indien mogelijk kan in de kolom Voorkeursplanning aangegeven worden of de gesprekken Vroeg of Laat ingeroosterd dienen te worden. De tijden die behoren bij de termen Vroeg of Laat worden door de school ingesteld.  

Klik op volgende om naar de laatste stap te gaan.

3.       Samenvatting

De volledige inschrijving wordt getoond op het tabblad samenvatting. Wijzigingen kunnen gedaan worden door op de knop Vorige te klikken. Klik op de knop Inschrijven om de inschrijving definitief te versturen naar school.

Na inschrijven zal op het startscherm de inschrijvingsgegevens getoond worden.

Wanneer een inschrijving gewijzigd dient te worden, kan tijdens de inschrijfperiode op Afmelden geklikt worden. Hierna kan een nieuwe inschrijving gestart worden. Neem contact op met de school indien de inschrijfperiode al voorbij is om een wijziging door te geven.

Nadat het rooster is gemaakt, zal de school hier bericht over geven. Op het startscherm van de ouderavond kan het rooster bekeken en eventueel afgedrukt worden.