Meepraten, meeleven

Wij vinden het belangrijk dat ouders bij de school betrokken zijn. Wij zijn tenslotte samen met u verantwoordelijk voor het welzijn van uw kind.
Op diverse manieren kunnen ouders meepraten over allerlei schoolse zaken: via de Ouderwerkgroepen, de Medezeggenschapsraad, de mentoravonden, tijdens de 10-minutenavonden of bij de jaarlijkse thema-avond.

Informatieavonden

Bij de aanvang van het schooljaar wordt voor elke klas een mentor-/informatieavond gehouden. Daarnaast vinden er diverse informatieavonden plaats bijvoorbeeld over de uitwisselingen in klas 3, over profiel- en studiekeuze, over stedentrips en over extra vakken. Ook wordt jaarlijks een thema-avond georganiseerd.

De uitnodigingen voor deze avonden worden u via e-mail toegestuurd, de data zijn te vinden in het jaarrooster en de kalender.

Driehoeksgesprekken

Dit schooljaar (2018-2019) zijn we in klas 1 en 2 gestart met driehoeksgesprekken die in de plaats zijn gekomen van de 10-minutengesprekken. In overleg met de mentor nodigt de leerling zijn of haar ouders uit voor een gezamenlijk gesprek naar aanleiding van het rapport.

Ouderavonden

Door het jaar heen worden diverse ouderavonden georganiseerd, per klas of per jaarlaag. De data vindt u in het jaarrooster en in de kalender.

Ouderwerkgroep

In de onderbouw vragen wij de ouders mee te praten over schoolse- en onderwijskundige zaken. De ouderwerkgroep komt enkele malen per jaar bij elkaar om te discussiëren over zaken als rapportage, huiswerk, regels rondom toetsen, spijbelen en te laat komen.

De contactouders worden uitgenodigd voor deze bijeenkomsten, andere ouders zijn ook welkom. De data zijn te vinden in het jaarrooster en in de kalender.

10-minutenavond

Na uitreiking van het eerste en tweede rapport worden voor ouders 10-minutenavonden georganiseerd waarin zij met vakdocenten kunnen praten over de resultaten van hun zoon of dochter. Inschrijven voor deze avonden kan uitsluitend via Magister. Ouders krijgen via e-mail een link toegestuurd waarmee zij zich kunnen aanmelden. Ook het rooster wordt via de mail toegestuurd.

Het is niet mogelijk in te schrijven via de app op de mobiele telefoon, alleen via een laptop of pc.

Ouders & onderwijs

Ouders en onderwijs, dé vraagbaak voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Gratis en onafhankelijk.

Bel: 0800-5010 *
Mail: vraag@oudersonderwijs.nl
* Op schooldagen tussen 10.00-15.00 uur