Kosten en ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage voor zaken die door het ministerie niet worden vergoed. Wij gaan ervan uit dat alle ouders die dat kunnen deze bijdrage betalen, zodat wij de zaken die wij belangrijk vinden kunnen blijven organiseren. Zaken als mentoruitje, podiumoptredens, excursies, schoolpas en informatieavonden kosten geld. Als ouders niet meebetalen zou dat een verarming betekenen van het aanbod van juist die zaken die de SSgN tot zo'n bijzondere school maken. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

Overzicht opbouw ouderbijdrage en schoolkosten 2019-2020

Extra kosten

Voor activiteiten die niet (geheel) door het ministerie of door subsidies worden bekostigd en die door een beperkt aantal leerlingen worden bezocht kan een extra bijdrage aan de ouders worden gevraagd. Het betreft de extra keuzevakken zoals BSM, NLT en Cambridge Engels, de Plusklassen, de internationale uitwisselingen, huiswerkbegeleiding en examentraining.

Ook voor de stedenreizen, de skireis en de zomerkampen worden de kosten op de ouders verhaald. Ouders worden van tevoren geïnformeerd over de hoogte van de bijdrage en de betalingsmogelijkheden. Voor de internationale uitwisselingen in klas 3 hebben wij bijvoorbeeld een spaarprogramma dat in de brugklas start.

Als ouders door omstandigheden een bijdrage niet of slechts gedeeltelijk kunnen betalen gaan wij daarover altijd in gesprek en zoeken naar een oplossing. Het kan niet zo zijn dat een leerling vanwege de kosten moet afzien van een activiteit.

Stedenreizen en excursies

8 november 2019, stedenreis 5 havo M-team naar Berlijn (€ 89.-)
8+9 november 2019, stedenreis 5 havo N-team naar Parijs (€ 139.-)
24+25 januari 2020, stedenreis 6 vwo naar Londen (€ 130.-)
23 maart t/m 1 april 2020, exchange klas 3 naar diverse bestemmingen (€ 525.-)
11 t/m 15 mei 2020, studiereis 5 vwo naar Weimar, Nice of Rome (€ 425.-)

Formulier aanmelden stedenreizen en toestemming gebruik kopie ID.

Aansprakelijkheid

De school stelt zich niet aansprakelijk voor schade door diefstal of vernieling. De school houdt een registratie bij van alle gebeurtenissen op school zoals ongelukken, diefstal en vernieling. Bij diefstal en vernieling kunnen de ouders dit zelf opgeven bij hun eigen verzekeringsmaatschappij.

 

Ongevallenverzekering

Alle leerlingen worden aan het begin van elk schooljaar collectief door de school verzekerd tegen ongevallen bij Verus. Daarmee is het risico van schade door lichamelijk letsel gedekt. De leerling is verzekerd onder de volgende omstandigheden:

  • op de kortste afstand gedurende de reis van huis naar school en terug,
  • tijdens de lessen,
  • tijdens uitstapjes binnen Nederland, die onder begeleiding van de school plaatsvinden. Voor reizen naar het buitenland is een aparte verzekering afgesloten.

Bij een ongeval tijdens schooltijd moeten ouders of verzorgers zo snel mogelijk de schooladministratie daarvan in kennis stellen.

De verzekeringsvoorwaarden vindt u in dit document.

Voor meer informatie over bijvoorbeeld van toepassing zijnde clausules kunt u contact met ons opnemen via info@ssgn.nl.

Een laptop nodig in de brugklas?

Steeds vaker heb je op school een laptop nodig! Ze zijn helaas wel erg duur. Daarom betaalt de Gemeente Nijmegen eenmalig een goede en degelijke laptop als je voor het eerst naar de brugklas gaat en je ouders een laag inkomen hebben. Daardoor kun je gewoon meedoen.

Wanneer heb je recht op een laptop?

1. Als je in Nijmegen woont;
2. Als je in schooljaar 2019-2020 naar de brugklas gaat;
3. Als je gebruik maakt van de voorzieningen van Stichting Leergeld Nijmegen of als er thuis een laag inkomen is ( het is inkomen is 120% of 130% van het minimum). Dan moet je eerst aangesloten zijn bij de Stichting Leergeld. Je meldt je aan via de website www.leergeldnijmegen.nl.

Hoe krijg je de laptop?

De Stichting Leergeld werkt samen met de Rent Company. Die levert op veel scholen laptops. Je dient een aanvraag voor een laptop in bij de Stichting Leergeld Nijmegen. Deze beoordeelt je aanvraag en geeft je een unieke code. Hiermee kan je de laptop bij de Rent Company bestellen.

LET OP: BESTEL NIKS ZONDER TOESTEMMING VAN LEERGELD !