Decanen

MBO-avond voor leerlingen 3+4 mavo

Op dinsdag 20 maart wordt op het Maaswaal College in Wijchen een voorlichtingsavond voor het MBO georganiseerd. Deze avond start om 18.30 uur en is verplicht voor leerlingen uit 3 en 4 mavo. Je moet je hiervoor aanmelden via deze knop. 


Vakken in de bovenbouw

Welke vakken kun je kiezen in de bovenbouw mavo, havo en vwo? Kijk op deze pagina voor een overzicht van de profielen met hun bijbehorende vakken. 

Inloopavond klas 3

Op donderdag 5 april organiseren de decanen een inloopavond voor ouders en leerlingen van klas 3 mavo, havo en vwo. Je kunt tussen 18.30 en 20.30 op school terecht voor hulp bij het invullen van je definitieve keuzepakket.

Wat doen de decanen?

Decanen kunnen je helpen met het maken van keuzes voor een profiel en een vervolgopleiding. De decanen hebben boeken, tests en overzichten over de mogelijkheden. In de bibliotheek kun je het nodige vinden en vergeet internet niet. 

Waar?

De decanenkamer zit op de eerste verdieping; 1.31. Naast de deur staat een kast met flyers van diverse opleidingen. Op de prikborden bij de decanenkamer hangt informatie over bijvoorbeeld open dagen.

Een afspraak maken met één van de decanen kan via de receptie van school. Je ouders zijn van harte welkom om mee te komen. Ook kun je met een korte vraag even binnen komen lopen bij de decanenkamer.

Hoe?

De SSgN heeft een systeem van geïntegreerde studiebegeleiding. Dat betekent dat mentoren en decanen de leerlingen begeleiden bij het maken van verantwoorde/doordachte keuzes. Dit komt gedurende je schoolperiode regelmatig terug. In de onderbouw wordt in het mentoruur veel aandacht besteed aan de oriëntatie op profielen en het onderzoek naar wie je bent, wat je leuk vindt en wat je goed kunt. In de bovenbouw word je veel meer individueel begeleid. 

Met welke keuzes krijg jij als leerling te maken?

Klas 2: ga ik verder in de mavo, of in de havo/vwo-stroom?
Klas 3: welk profiel en welke vakken kies ik volgend jaar?
Klas 4 mavo: ga ik een MBO-opleiding volgen, en welke dan? Wat kun je daarmee worden? Of wil en kan ik naar de havo?
Klas 5 havo: ga ik een MBO- of een HBO-opleiding volgen? Wat kan ik en wat wil ik worden? Of wil en kan ik naar het vwo? Wil ik een tussenjaar en wat ga ik dan doen?
Klas 6 vwo: ga ik een HBO-opleiding volgen of wil ik naar de Universiteit? Welke opleiding zou ik willen en kunnen doen? Wil ik een tussenjaar en wat ga ik dan doen?

De decanen kunnen jou helpen op al deze vragen een antwoord te vinden. 

Belangrijke momenten in het keuzetraject

Wanneer? 

 Wat?

Voor wie?

 26 september 2017  Keukentafelgesprekken  Ouders 4 havo/5 vwo
 27 september 2017  Keukentafelgesprekken  Ouders 4 mavo
 5 oktober 2017  Webinar informatie DUO  Ouders/leerlingen 5 havo/6 vwo
 10 november 2017  HAN-dag/RU-dag  Leerlingen 3J-klassen
 15 november 2017  Informatieavond profielkeuze  Ouders en leerlingen 3Jabcd
 16 november 2017  Informatieavond profielkeuze  Ouders en leerlingen 3Jefg
 30 november 2017  Informatieavond doorstroom 4 mavo > 4 havo  Ouders en leerlingen 4 mavo
 12 december 2017  Beroepenavond  Ouders en leerlingen bovenbouw
 23 januari 2018 Informatieavond profielkeuze   Ouders en leerlingen 3 mavo
 24 januari 2018  Vakkencarrousel  Ouders en leerlingen 3J-klassen
 26 januari 2018  Inleveren voorlopige profielkeuze  Alle leerlingen klas 3
 1 februari 2018  VHON-avond  Ouders + leerlingen 4 havo/4 vwo
 20 maart 2018  MBO-avond  Ouders + leerlingen bovenbouw mavo/havo
 5 april 2018  Inloopavond profielkeuze  Ouders + leerlingen klas 3
 20 april 2018  Definitieve profielkeuze  Alle leerlingen klas 3
 15 mei 2018  Informatieavond doorstroom klas 2 naar 3 mavo  Ouders klas 2 die het betreft

Handige links


kiesjestudie.nl
tkmst.nl/opleidingen 
universitaire.bachelors.nl
studiekeuze123.nl
tussenjaartwijfels.info
studeermeteenplan.nl: website van de Rijksoverheid met alle informatie op een rij over studie, financiering, regels en wetten