Decanen

Wat doen de decanen?

Decanen kunnen je helpen met het maken van keuzes voor een profiel en een vervolgopleiding. De decanen hebben boeken, tests en overzichten over de mogelijkheden. In de bibliotheek kun je het nodige vinden en vergeet internet niet. 

Waar?

De decanenkamer zit op de eerste verdieping; 1.31. Naast de deur staat een kast met flyers van diverse opleidingen. Op de prikborden bij de decanenkamer hangt informatie over bijvoorbeeld open dagen.

Een afspraak maken met één van de decanen kan via de receptie van school. Je ouders zijn van harte welkom om mee te komen. Ook kun je met een korte vraag even binnen komen lopen bij de decanenkamer.

Hoe?

De SSgN heeft een systeem van geïntegreerde studiebegeleiding. Dat betekent dat mentoren en decanen de leerlingen begeleiden bij het maken van verantwoorde/doordachte keuzes. Dit komt gedurende je schoolperiode regelmatig terug. In de onderbouw wordt in het mentoruur veel aandacht besteed aan de oriëntatie op profielen en het onderzoek naar wie je bent, wat je leuk vindt en wat je goed kunt. In de bovenbouw word je veel meer individueel begeleid. 

Met welke keuzes krijg jij als leerling te maken?

Klas 2: ga ik verder in de mavo, of in de havo/vwo-stroom?
Klas 3: welk profiel en welke vakken kies ik volgend jaar?
Klas 4 mavo: ga ik een MBO-opleiding volgen, en welke dan? Wat kun je daarmee worden? Of wil en kan ik naar de havo?
Klas 5 havo: ga ik een MBO- of een HBO-opleiding volgen? Wat kan ik en wat wil ik worden? Of wil en kan ik naar het vwo? Wil ik een tussenjaar en wat ga ik dan doen?
Klas 6 vwo: ga ik een HBO-opleiding volgen of wil ik naar de Universiteit? Welke opleiding zou ik willen en kunnen doen? Wil ik een tussenjaar en wat ga ik dan doen?

De decanen kunnen jou helpen op al deze vragen een antwoord te vinden. Onderaan deze pagina vind je een blokje met interessante links over vervolgopleidingen.

Belangrijke momenten in het keuzetraject

Wanneer? 

 Wat?

Voor wie?

 2 oktober 2018  19.3o:Keukentafelgesprekken  Ouders 4 mavo
 4 oktober   Webinar informatie DUO  Ouders/leerlingen 5 havo/6 vwo
 5 november  19.30: Keukentafelgesprekken  Ouders 5 havo/6 vwo
 13 november  19.30: Informatieavond profielkeuze  Ouders en leerlingen 3Jabc
 14 november  19.30: Informatieavond profielkeuze  Ouders en leerlingen 3Jdef
 28 november  10.20: Beroepenvoorlichting  Leerlingen 3J
 29 november  19.30: Informatieavond doorstroom 4 mavo > 4 havo  Ouders en leerlingen 4 mavo
 11 december  19.00: Beroepenavond  Ouders en leerlingen bovenbouw
 17-19 dec  Snuffelstage  Leerlingen 3 mavo
 19 december  Snuffelstage  Leermingen 3J
 8 januari 2019  19.30: Informatieavond profielkeuze   Ouders en leerlingen 3 mavo
 22 januari  19.30: Informatieavond studiekeuze  Ouders en leerlingen 4 havo
 23 januari  19.30: Informatieavond studiekeuze  Ouders en leerlingen 5 vwo
 26 januari  Profielkeuzedag HAN/RU  Leerlingen 3 havo/vwo
 31 januari  Voorlichtingsavond op de HAN  Ouders + leerlingen 4 havo/4 vwo
 5 februari  MBO-avond op Maaswaal College  Ouders + leerlingen 3+4 mavo
 11 februari  Inleveren voorlopige profielkeuze  Alle leerlingen klas 3
 13 maart  Inloopavond profielkeuze  Ouders + leerlingen klas 3j A-team + 3v
 14 maart  Inloopavond profielkeuze  Ouders + leerlingen 3J B-team en 3v
 12 april  Definitieve profielkeuze  Alle leerlingen klas 3
 23 mei  Informatieavond doorstroom klas 2 naar 3 mavo  Ouders klas 2 die het betreft

Handige links

alle opleidingen

HBO/universiteit

MBO/HBO

  • Youchooz: opleidingen voor beroepen in zorg, welzijn of sport
  • Kiesmbo.nl: ove rmbo-opleidingen en passende beroepen

Vakken in de bovenbouw

Welke vakken kun je kiezen in de bovenbouw mavo, havo en vwo? Kijk op deze pagina voor een overzicht van de profielen met hun bijbehorende vakken.