Opbouw van de bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit drie teams. Het V-team is voor alle mavoleerlingen. Het N-team is voor de leerlingen havo en vwo met een natuurprofiel en het M-team is voor leerlingen met een maatschappijprofiel. Sommige projecten zoals profielmiddagen in klas 4 worden per team georganiseerd voor de havo- en vwo-leerlingen gezamenlijk.

Profielen in de bovenbouw

Als je in klas 3 zit moet je dit jaar je profiel kiezen. Op verschillende tijdstippen in het jaar besteden we aandacht aan die keuze.

Op deze pagina vind je een overzicht van de vakken die bij elk profiel horen. De decanen kunnen je vertellen naar welke vervolgopleiding je kunt met elk profiel. Veel succes met kiezen!

Wat is een profiel?

Een profiel is een vakkenpakket met een samenhangend thema, dat alvast opleidt in een bepaalde richting. Je kunt op havo/vwo kiezen uit 4 profielen: NT, NG, EM en CM. Op mavo kun je kiezen uit de profielen Economie, Zorg, Techniek en Groen. 

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel dat voor alle leerlingen van de betreffende afdeling (mavo, havo of vwo)  hetzelfde is. Naast dat gemeenschappelijk deel volg je de vakken die bij het profiel horen. Sommige vakken daarvan horen verplicht bij het profiel. Daarnaast zijn er per profiel een aantal specifieke keuzevakken en een aantal vrije vakken die voor alle profielen gelden, zoals de kunstvakken. Bijzonder is dat je op de SSgN in elk van de kunstvakken examen kunt doen!

Profielen havo + vwo

Natuur & Techniek (NT) en Natuur & Gezondheid (NG) zijn de zogenaamde bèta- of natuurprofielen. Leerlingen die deze profielen kiezen, komen terecht in het N-team.

Cultuur & Maatschappij (CM) en Economie & Maatschappij (EM) zijn de maatschappijprofielen, behorende bij het M-team.

Keuzeformulier profielen 4 + 5 havo
Keuzeformulier profielen 4, 5 + 6 vwo

Profielen mavo

In mavo 4 kies je voor een van de vier profielen Techniek, Economie, Zorg & Welzijn of Groen. Klik op het onderstaande formulier voor het bijbehorende vakkenpakket.

Keuzeformulier 4 mavo