Schoolwiki SSgN

Schoolwiki SSgN

Zoeken
Alle informatie voor ouders en leerlingen op een rijtje

ICR Articles

Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingesteld orgaan, dat over allerlei zaken de school aangaande geraadpleegd dient te worden. De MR volgt kritisch het beleid, gevoerd door directie en bestuur. De MR heeft op een aantal beleidsgebieden instemmings- en adviesrecht en kan hierdoor mede invloed uitoefenen op het schoolbeleid.

De MR bestaat uit zes vertegenwoordigers van het personeel, drie ouders en drie leerlingen. Belangstellenden kunnen zich, onafhankelijk van het feit of er verkiezingen zijn, altijd aanmelden bij het directiesecretariaat.

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad is te vinden op deze pagina.
<< terug