Schoolwiki SSgN

Schoolwiki SSgN

Zoeken
Alle informatie voor ouders en leerlingen op een rijtje

ICR Articles

Driehoeksgesprekken en 10-minutenavond

Na de uitreiking van het eerste en tweede rapport in de bovenbouw worden de 10-minutengesprekken georganiseerd. Ouders kunnen zich via Magister aanmelden voor een gesprek met een of meer vakdocenten.  

In de onderbouw en in klas 3+4 mavo zijn deze gesprekken vervangen door driehoeksgesprekken met leerling, ouder(s) en mentor. Deze gesprekken worden georganiseerd en voorbereid door de leerling zelf. De bedoeling is om het eigenaarschap voor het onderwijs meer bij de leerlingen zelf neer te leggen.  

De data voor alle deze gesprekken zijn te vinden in de agenda en het jaarrooster op de website. Uitnodigingen worden uitsluitend via de mail verstuurd. 
<< terug