Schoolwiki SSgN

Schoolwiki SSgN

Zoeken
Alle informatie voor ouders en leerlingen op een rijtje

ICR Articles

Ouderavonden

Bij de start van het schooljaar informeren we de ouder(s)/verzorger(s) over belangrijke zaken tijdens een mentor-ouderavond. Door het jaar heen vinden diverse thema-avonden plaats, onder andere over de internationale uitwisselingen, profielkeuze en studiekeuze.

De data van deze ouderavonden worden ruim van tevoren bekend gemaakt via het jaarrooster. Een overzicht van ouderavonden is ook te vinden op de website.
<< terug