Internationalisering

Het belang van internationalisering

De SSgN wil de leerlingen voorbereiden op een plaats in de maatschappij. Deze maatschappij wordt steeds internationaler. Daarom beginnen wij vanaf de brugklas met projecten over Europa.

Het kernpunt van internationalisering is om leerlingen vertrouwd te maken met Europa, hen voor te bereiden op hun Europese burgerschap en hun blik te verruimen door de samenwerking met hun Europese partners. Leerlingen kunnen zich verdiepen in andere talen, culturen en gewoonten. Internationalisering draagt in hoge mate bij aan de persoonlijke ontwikkeling. 

Corona verandert Europa (en de rest van de wereld)

Nadat in 2020 de tweede helft van de uitwisselingen door de uitbraak van corona niet door kon gaan, hebben we ook voor het voorjaar van 2021 en 2022 het programma drastisch moeten aanpassen. Buitenlandse reizen behoren voorlopig niet tot de mogelijkheden.

Exchange: Finding your voice

Centraal bij internationalisering staan de jaarlijks terugkerende uitwisselingen in de derde klas. Het project Finding your voice wordt met meerdere partnerscholen uit Europa tegelijk beleefd. De leerlingen van deze partnerscholen komen ca. 10 dagen als gast naar Nederland, na enkele weken volgt een tegenbezoek waarbij onze leerlingen in een gastgezin in het buitenland verblijven.
Voor het Nederlandse deel van dit project is een speciaal Engelstalig vakkenpakket samengesteld.

Meer informatie over het Exchangeprogramma vind je hier: Finding your Voice. See this page also for information in English.

SSgN en Europa

Europa heeft een enorme invloed op het leven van alle Europeanen. Maar liefst 50% van onze wetgeving wordt in Brussel besloten. Voor jongeren is het dan ook nodig om te beseffen welke invloed dit heeft op hun eigen leven en hun toekomst. Vandaar dat de SSgN al sinds de start betrokken is bij het European Parliament Ambassador School Programme.

Met onze Junior Ambassadors brengen wij jaarlijks een bezoek aan Brussel, naast een aantal andere door het Europees Parlement georganiseerde jongerenbijeenkomsten.

Met onze 4e klas leerlingen (mavo, havo en vwo) volgen wij een dag het programma van ProDemos in Den Haag. Ook neemt jaarlijks een groep leerlingen deel aan het Euroscolaprogramma in Straatsburg.

Meer informatie over SSgN en Europa lees je hier.

NB: in het schooljaar 2020-2021 zijn bovenstaande activiteiten niet mogelijk vanwege corona.

De SSgN en Zuid-Afrika

In 2015 zijn we een langdurig samenwerkingsproject gestart met een partnerschool in Zuid-Afrika: de Ramogosetsi Magana Secondary School in Elandsdoorn. In de onderbouw lopen verschillende projecten en goede doelen, in de bovenbouw vindt een kleinschalige uitwisseling plaats. In 2017 zijn twee leerlingen met begeleiding op bezoek geweest in Zuid-Afrika, een tegenbezoek staat nog in de planning.
Lees hier meer over het project.

Junior Ambassadors

In klas 3 worden leerlingen geselecteerd als Junior Ambassador. Zij doen gedurende het jaar mee met een internationaal project en andere activiteiten, samen met de overige Juniors in binnen- en buitenland.

Op deze pagina lees je daar meer over.

European Ambassador School

Het lesprogramma voor het European Parliament Ambassador School (EPAS) programma is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het doel van het programma is ook om de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Zij zijn immers de toekomstige stemmers. De deelnemers nemen kennis van hoe de Europese democratie werkt en ontwikkelen hun vaardigheden met betrekking tot Europees burgerschap, zij kunnen richting geven aan de toekomst van Europa.  

Sinds de start van programma werkt de SSgN nauw samen met het Europees Platform en heeft mede vorm gegeven aan een aantal lesmodules.

Het belang van Europa

Europa wordt steeds belangrijker; inmiddels is bijvoorbeeld een groot deel van onze wetgeving op Europees niveau bepaald. Het Europees Parlement speelt als directe volksvertegenwoordiging in de Europese Unie een doorslaggevende rol. Sinds het Verdrag van Lissabon in werking is getreden in 2009 zijn de wetgevende bevoegdheden van het Europees Parlement aanzienlijk uitgebreid.