Cultuurdagen klas 1+2, november 2020

Onderwijsprogramma

In klas 1 krijgen de leerlingen 5 uur creatieve vakken, verdeeld over tweemaal een half jaar. De helft van de klassen krijgt in blok 1+2 twee uur tekenen, twee uur drama en 1 uur dans. Blok 3+4 twee uur handvaardigheid, twee uur muziek en 1 uur multimedia. Bij de andere helft is het aanbod precies omgekeerd.

In klas 2 wordt dans vanaf schooljaar 2020-2021 aangeboden. De leerlingen volgen nu nog de vakken drama, handvaardigheid, multimedia, tekenen en muziek.

Vanaf klas 3 krijgen leerlingen de keuze uit maximaal 2 creatieve vakken.
In klas 1 t/m 3 wordt tijdens de projectweken tweemaal per jaar een vakoverstijgende cultuurdag gehouden.

In de bovenbouw kunnen de leerlingen maximaal 2 vakken kiezen als examenvak. Ze kunnen kiezen uit alle creatieve vakken, met uitzondering van dans. Dat vak wordt sinds 2019-2020 aangeboden vanaf klas 1. Elk jaar komt daar een jaarlaag bij. In 2024 is het een examenvak voor mavo, 2025 voor havo en 2026 voor vwo.