Nieuws

Bezoek van de burgemeester

Vandaag is burgemeester Bruls langs geweest om naar aanleiding van de week van respect een gastles voor havo-5 te verzorgen. Het was een waardevolle gelegenheid om de leerlingen meer bij te brengen over het belang van respectvol gedrag in de samenleving.
Media
  • bezoek Bruls 1