Nieuws

Mondkapjes

Met ingang van 26 oktober is het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen binnen de school verplicht. Tijdens de pauze of tijdens de les kunnen de mondkapjes af, tenzij de docent anders beslist, bijvoorbeeld tijdens practicumlessen.
Kijk voor de meest actuele corona-informatie op deze pagina.
Media
  • mondkapssgn