Excellente school

Het predicaat Excellente School is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is kwaliteit zichtbaar maken en overdragen. Het predicaat wordt verleend door de onderwijsinspectie in opdracht van het Ministerie van OCW.

De SSgN blinkt uit in de volgende excellentieprofielen:
  • Talentontwikkeling
  • Vakoverstijgend, uitdagend en/of een breed aanbod
  • Kunst en cultuur
  • Burgerschap, voorbereiding op de maatschappij en/of brede persoonsontwikkeling

Kijk hier voor een overzicht van alle excellentieprofielen.


Driemaal Excellent

Ook in de periode 2019-2021 mag de SSgN zich weer Excellente School noemen voor de afdelingen vwo, havo en mavo. Klik op het logo om het juryrapport te lezen.

Persbericht: SSgN Excellente School sinds 2013

Kijk hier voor een foto-impressie van de uitreiking.