Verantwoordelijk voor kwaliteit

 Onderwijs:

 Maatwerk                                                

 Leerlingen:

 Hulptroepen verkennen en erkennen
 Personeel:

 Inhoud boven lay-out


 Omgeving:

 Driehoek: leerling - ouder - school

Verantwoordelijk voor kwaliteit

De Stedelijke Scholengemeenschap biedt doorlopend onderwijs, dat aansluit op het basisonderwijs, dat een goede aansluiting onderbouw - bovenbouw biedt en dat voorbereidt op vervolgopleidingen en andere toekomstperspectieven.
 Daarbij streven wij naar optimale plaatsing van leerlingen, zodat zij hier de opleiding volgen die het best bij hen past en het voor hen optimale diploma verwerven.