Coaching

We geven de leerling voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Iedere leerling is uniek; we dagen de leerling uit om dit unieke talent ten volle te ontwikkelen. We geven de leerling opbouwende feedback en coachen de leerling in het aanleren van vaardigheden om goede cijfers te halen, maar ook bij vragen als ‘wat wil je bereiken. Waar wil je naartoe?’

Naast aandacht voor het wat (leerstof) is er ook aandacht voor het hoe (leren leren). Leerlingen en personeel ontdekken welke leerstijlen effectief zijn.

Onderwijsontwikkelingen

Op dit moment (juni 2020) zijn de onderwijsontwikkelingen nog volop in ontwikkeling.

We doen het samen

We gebruiken driehoeksgesprekken als een moment voor reflectie en coaching. Het gesprek is een samenspraak met ouders, leerlingen en mentoren waarbij de leerling het inititatief neemt en de leerdoelen opstelt.

Naast cijfers geven en beoordelen (waar sta ik) geven we feedback die ons verder brengt (hoe kan ik het anders, beter doen) 

Begeleiding naar groei

We leren de leerling omgaan met zichzelf, de wereld en de ander. In mentorlessen worden leerlingen gevolgd en gecoacht en medeverantwoordelijk gemaakt voor de sfeer in de groep. Ook in projecten werken zij aan de omgang met zichzelf, de ander en de wereld. Er wordt actief gewerkt aan Europees burgerschap.  

Leerlingen worden uitgedaagd hun talenten te vinden via vaklessen, zelfrapportages en gesprekken met hun coaches. In de Jenaweeksluiting en de plusklassen worden leerlingen uitgedaagd hun kwaliteiten te ontdekken en te laten zien in vieringen.  

Pedagogisch-didactische uitwerking

We geven de leerling ruimte, uitdaging en verantwoordelijkheid om groei van talent mogelijk te maken, werkend vanuit verwachtingen, doelen. We bieden keuzes in het schoolprogramma, en zorgen voor motivatie en het benutten van talent.

Talentontwikkeling = maatwerk, met individuele trajecten, zowel voor leerlingen als voor het  personeel. 

ICT-ontwikkelingen

Hier komt nog een verwijzing naar het ICT-beleid.