Uitgaan van groei

Leerlingen krijgen de gelegenheid zich volledig en veelzijdig te ontplooien: ontwikkeling van hoofd, hand en hart. Wij vinden deze ontplooiing terug in de basisprincipes van het Jenaplan-onderwijs, die wij als school onderschrijven.

Leerlingen leren van elkaar mede doordat zij de eerste jaren in heterogeen samengestelde groepen zijn ingedeeld, waarbinnen de lesstof gedifferentieerd wordt aangeboden naar niveau en naar leerstijl.