Jezelf kunnen zijn

De SSgN biedt een uitdagende en veilige leeromgeving waarin de leerlingen leren omgaan met zichzelf, de ander en de wereld. Ze worden daarbij gestimuleerd hun kwaliteiten en talenten te ontplooien op verschillende gebieden. Naast persoonlijke groei richten wij ons op ontwikkeling op cognitief, creatief/cultureel en sportief gebied.

Ook medewerkers worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien.