Informatievoorziening

We staan mensen vriendelijk en correct te woord, zowel in woord als op schrift. Waar mogelijk worden mensen persoonlijk benaderd.

De school is goed bereikbaar, we werken niet met een keuzemenu. Er is altijd een manier om de school te bereiken, hetzij telefonisch of via e-mail.

We streven naar duidelijkheid en uniformiteit in onze communicatie. Informatievoorziening op de sociale media is altijd actueel en vindbaar. 

Het gebouw

Binnen en buiten ons gebouw moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Het gebouw en het omringende terrein hebben een open uitstraling. 

Speerpunten & communicatie

De vier pijlers van de school, Kennis & wetenschap, Cultuur, Sport en Internationalisering hebben ieder een eigen hoofdstuk op de website. Cultuur en sport hebben ook een eigen facebookpagina. Tijdens de uitwisselingen maakt de sectie Internationalisering gebruik van Instagram.

Zorg voor de omgeving

We streven ernaar om het gebouw en de omgeving beter schoon te houden. Dat gebeurt door consequent toezicht, aanspreken en opruimen. Het schoolplein is ingericht als Groen schoolplein en is sinds 1 januari 2020 geheel rookvrij. Overlast in de buurt wordt tot een minimum beperkt. We staan open voor verbetersuggesties vanuit de buurt en vanuit het personeel, leerlingen en ouders.