Mentoraat

Om een goed contact met de leerlingen te waarborgen, kiezen we voor een intensief mentoraat. Zo hopen we dat elke leerling zijn/haar verhaal kwijt kan en samen met de docenten kan zorgen voor een proactieve en positieve werksfeer. De mentor houdt regelmatig individuele gesprekken met de leerling. Waar het niet goed gaat, corrigeren we, maar bespreken we ook altijd hoe het beter kan en wat daarvoor nodig is. We laten ook aan de leerling zien wat er goed gaat.

We luisteren naar elkaars meningen en gaan op zoek naar de ideale leersituatie per vak.

De mentor als coach

Alle docenten en personeelsleden worden geschoold tot coach. We leren leerlingen omgaan met zichzelf, de wereld en de ander. In mentorlessen en op individueel gebied worden leerlingen gevolgd en gecoacht en medeverantwoordelijk gemaakt voor de sfeer in de klas.

Leermiddelen

In mentorlessen wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden.
Per vak zijn we op zoek naar de ideale leersituatie. In projecten wordt de buitenwereld in de vorm van maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen binnengehaald.

In de klas

We werken zoveel mogelijk in klassenverband. In leerjaar 1, 2 en 3 zijn de klassen heterogeen van opbouw; mavo-havo- en vwo-leerlingen zitten bij elkaar in de klas. Op die manier borgen we de heterogeniteit en het brede mensbeeld dat we leerlingen willen meegeven.

Op school werken we vanuit verschillende teams.  Per team werken we met ene vaste groep leerlingen en docenten per klas. Bij voorrang gaan deze docenten mee met de leerlingen naar het volgende leerjaar. Daarmee zorgen we ervoor dat we de leerlingen zo goed mogelijk leren kennen in hun zijn en in hun mogelijkheden. We bekijken vanuit het mentoraat en de vaklessen samen met de leerlingen per dag en per periode wat er gedaan moet worden.