Echt in contact

Dit contact gebeurt in een veilig en prettig leer- en leefklimaat waar leerlingen zich ontplooien in kennis (en de toepassingen daarvan), vaardigheden, inzicht en belangstelling. De leerlingen leren normen en waarden op basis van gelijkwaardigheid. Daarnaast leren zij ook waar de grenzen liggen. Het naleven van duidelijke leefregels door leerlingen, ouders en personeel draagt bij aan een gevoel van rust en veiligheid binnen de school en zorgt voor een respectvolle omgang met elkaar, het gebouw en de omgeving. Leerlingen leren hun mening te vormen en zich te uiten, zowel in de klas als tijdens presentaties en (podium-) optredens. Medewerkers dragen bij aan een optimistisch leer- en leefklimaat.