Schoolexamens

(update 3 april)
De schoolexamens worden gehouden van woensdag 8 t/m donderdag 23 april. Je vindt het rooster hier.
De verdere gang van zaken rondom de examens en de slaag-/zakregeling worden nog meegedeeld zodra er meer duidelijkheid over is vanuit het ministerie.

Belangrijke documenten

Examenreglement

In het examenreglement vind je alle informatie die nodig is om deel te kunnen nemen aan het Centraal examen.
 

Begeleiding en afspraken 2019-2020

In deze boekjes vind je de belangrijkste informatie rondom organisatie, begeleiding, afspraken en data:

Programma van toetsing en afsluiting

Alle examenonderdelen voor het schoolexamen maken deel uit van het Programma van toetsing en afsluiting (PTA). De PTA's vind je op de pagina PTA's en toetsen. Daarin staat ook de weging van de toetsen.

Inschrijven voor herkansingen

Op deze pagina vind je het rooster, de regelgeving en het inschrijfformulier voor herkansingen. 

Examencommissie

Voor vragen over herkansingen, toetsen, PTA-onderdelen en het examen kun je terecht bij de leden van de examencommissie:

Examensecretaris: Theo Verhoeven
Examencommissie mavo: Jasper Vonk
Examencommissie havo/vwo N-team: Els Spoeltman
Examencommissie havo/vwo M-team: Gé Verstegen

Gala 2019

Klik op deze link om je foto's te bekijken en te downloaden.

Geslaagd 2019

Examenuitslagen na het derde tijdvak, 30  augustus 2019
vwo 85,7%
havo 92,4%
mavo 92,0%

Wat te doen bij klachten?

LAKS

Elk jaar blijkt weer dat er zaken niet kloppen: examens zijn te makkelijk/moeilijk, er zitten fouten in, de omstandigheden in de examenzaal zijn niet optimaal. Leerlingen kunnen dan terecht bij het Landelijk Aktie Komité Scholieren (LAKS). Rondom de examentijd hebben zij een speciale klachtenlijn.

Centrale Commissie van Beroep Eindexamens

Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel, dan kan de school maatregelen treffen. In het Eindexamenbesluit staat welke maatregelen dat kunnen zijn. Wanneer een leerling het niet eens is met een beslissing die door de school is genomen, dan kan de leerling een beroep doen bij de Centrale Commissie van Beroep voor het Eindexamen, regio Nijmegen.
Lees hier verder.

Diplomaregister

Op de website Diplomaregister  kun je een uittreksel van je diploma, cijferlijst of deelcertificaten downloaden. Een uittreksel uit het diplomaregister is een officieel document en geldig bewijsstuk van behaalde resultaten.

Gratis en onbeperkt

Aan het downloaden van de documenten zijn geen kosten verbonden. Alle gegevens van diploma's die zijn erkend door het ministerie van OCW sinds 2006 staan in het register. Kijk voor meer informatie op de website.