Inleveren schoolboeken

Vrijdag 29 juni moeten de schoolboeken worden ingeleverd. Let op: dit gebeurt per klas op een vastgesteld tijdstip volgens rooster.

Het is niet mogelijk de boeken op een ander moment in te leveren, dus zorg ervoor dat je op tijd bent. Kun je echt niet op het genoemde tijdstip, zorg dan dat je boeken door iemand anders worden ingeleverd. De wijze van inleveren staat op het rooster vermeld.

Kluisjes leeghalen

Tijdens de vakantie worden de kluisjes schoongemaakt en opnieuw verdeeld. Zorg ervoor dat je uiterlijk 29 juni al je spullen uit je kluisje haalt.

Boeken en leermiddelen

Boeken worden gratis ter beschikking gesteld. Je hoeft daar als leerling niets voor te doen. Jouw vakkenpakket geldt als basis voor het pakket dat je krijgt.

De schoolboeken worden aan het begin van het schooljaar geleverd door het SBA (Servicebureau Boeken Alliantie VO). Aan het eind van het jaar moet je ze onbeschadigd en compleet weer op school inleveren. Informatie hierover krijg je op tijd. Beschadigde of vermiste boeken moeten door je ouders worden vergoed.

Meer informatie over het SBA vind je hier: .....>

Voor vragen over schoolboeken, bijvoorbeeld als je je boekenpakket niet ontvangen hebt of er ontbreken boeken, kun je terecht in het boekenhuis op school (tegenover het multimedia lokaal) bij Natascha Barendrecht. Zij is bereikbaar via e-mail natascha.barendrecht@ssgn.nl

Overige leermiddelen

Naast de door de school gratis ter beschikking gestelde lesmaterialen zijn er nog een paar zaken die je zelf moet aanschaffen, bijvoorbeeld pennen, schriften, woordenboeken, atlas of een rekenmachine, gymkleding, schooltas en eventueel een usb-stick waarop je je digitale bestanden kunt bewaren (zie overzicht).

Een laptop of tablet is niet nodig, wel is het handig als leerlingen thuis over een computer kunnen beschikken. Ouders van brugklasleerlingen met een beperkt budget kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld (kijk op deze pagina voor meer informatie).