European stories

In debat met jonge politici, 21 februari 2017

Op dinsdag 21 februari gingen de leerlingen van 4 havo en 4 vwo elk gedurende een blokuur in debat met vertegenwoordigers van de Jongerenpartij van de 7 grootste politieke partijen. Aanwezig waren van links naar rechts: Rood (SP), Pink (Partij voor de Dieren), Dwars (Groen Links), Jonge Socialisten (PvdA), Jonge Democraten (D66), CDJA (CDA) en JOVD (VVD).

Hoewel er een aantal stellingen was voorbereid, ging de discussie alle kanten op. De leerlingen stelden goede en terzakekundige vragen, waarop de jonge politici soms pittige antwoorden gaven hetgeen ook weer tot leuke discussies onderling leidde. Zo vroeg Jesse van Rood zich af waarom Stijn van de JOVD in vredesnaam bij de VVD zat, met zijn progressieve ideeën. Stijn verweerde zich goed en legde uit dat de ideeën van de jongeren soms afwijken van de ouderen maar dat beiden wel degelijk het gedachtegoed van de VVD vormen. 

Aan bod kwam onder andere: verlaging van de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar, grenzen open of dicht en het gevoel van veiligheid, onderwijs en studiefinanciering en waarom er zo weinig vrouwen achter de tafel zaten.  Het was een leerzame en boeiende middag en de deelnemers hadden nog uren door kunnen discussiëren. Hopelijk houden ze hun enthousiasme om te stemmen vast tot ze daadwerkelijk stemrecht hebben.
Media
 • 170221-debat_4584
 • 170221-debat_4585
 • 170221-debat_4588
 • 170221-debat_4591
 • 170221-debat_4592
 • 170221-debat_4593
 • 170221-debat_4594
 • 170221-debat_4595
 • 170221-debat_4596
 • 170221-debat_4596L
 • 170221-debat_4600
 • 170221-debat_4601
 • 170221-debat_4601L
 • 170221-debat_4604
 • 170221-debat_4607
 • 170221-debat_4608
 • 170221-debat_4609
 • 170221-debat_4610
 • 170221-debat_4611
 • 170221-debat_4616
 • 170221-debat_4617
 • 170221-debat_4618
 • 170221-debat_4618L
 • 170221-debat_4619
 • 170221-debat_4619L