Herkansingen

Leerlingen in de bovenbouw kunnen elk blok maximaal twee PTA-toetsen herkansen. De herkansingsregeling is opgenomen in het boekje 'Data en afspraken 2019-2020'. Er is een exemplaar voor mavo en een exemplaar voor havo/vwo. Hierin vind je ook een uitgebreid overzicht van de data en de periode waarop je je kunt inschrijven. In de kolom hiernaast wordt dat globaal nog een keertje weergegeven.

Wanneer kun je welk vak herkansen of inhalen?

Er zijn maar twee mogelijkheden om een PTA-toets te maken: in de toetsweek, of op de vooraf bepaalde herkansingsdagen in het daarop volgende blok. Dit geldt voor zowel herkansen als inhalen.
In je PTA-boekje kun je zien of een toets of praktische opdracht herkansbaar is.

 

Hoe moet ik inschrijven?

Inschrijven doe je via de link 'inschrijven' links bovenaan deze pagina. Gebruikersnaam is je leerlingnummer, je wachtwoord is hetzelfde als je wachtwoord voor Magister.
Vul bij het vak altijd de docent in die je nu hebt, niet je docent van vorig jaar. 

Controleren of je bent ingeschreven?

Als je inlogt zie je voor welke vakken je kunt inschrijven of waar je jezelf voor ingeschreven hebt. Tot de deadline kun je dit nog wijzigen.

Wat als het niet lukt?

Als het inschrijven om de een of andere reden niet lukt, neem dan snel contact op met iemand van de examencommissie. Doe dit voor de deadline is verstreken, anders kunnen zij jou ook niet meer helpen.
Schrijf zo snel mogelijk in. Ook als je nog niet alle cijfers terug hebt. 

Herexamens

Voor vakken die worden afgesloten met alleen een schoolexamen en waarvoor als eindcijfer een onvoldoende is behaald, heeft de leerling het recht om een herexamen aan te vragen. Dit dient op tijd (een week na het bekend maken van het eindcijfer van het betreffende vak) schriftelijk te worden aangevraagd bij de examencommissie. Het herexamen vindt plaats in het cursusjaar waarin het betreffende vak wordt afgesloten.

Voor vakken die worden afgesloten met een centraal examen geldt dat een leerling binnen twee dagen na het bekendmaken van de examenresultaten een herexamen kan aanvragen in één vak.

Heb je meer herkansingen nodig?

Het programma staat in principe niet toe dat een leerling zich voor meer dan het toegestane aantal herkansingen inschrijft. In geval van overmacht, als een leerling meer dan het toegestane aantal rechtmatig nodig heeft dan dient hiervoor een schriftelijk (digitaal) verzoek te worden ingediend voor het verstrijken van de deadline.

In dit verzoek moet het volgende vermeld worden:
  1. Je naam en huidige klas
  2. Motivatie waarom je de extra herkansing nodig hebt
  3. Om welke vakken het gaat en de behaalde cijfers
  4. Naam docent

De examencommissie beoordeelt elk verzoek en zal zo snel mogelijk reageren.
Let op: ziekte is niet per definitie overmacht. Als je in de toetsweek door ziekte een of meer toetsen hebt gemist, dan kan het zijn dat dit het toegestane aantal herkansingen is.