Hoofd, hand en hart

Als Jenaplanschool vinden wij het belangrijk dat je kennis opdoet, vaardigheden ontwikkelt en met passie werkt aan de dingen die je leuk vindt. Door veel af te wisselen met diverse culturele activiteiten, projecten, excursies en masterclasses ontdekken we met elkaar al snel waar jouw talenten en kwaliteiten liggen. Je leert samen te werken, te onderzoeken, te presenteren en te ondernemen. Zo leer je te zijn wie je bent en zorg te hebben voor jezelf, de ander en de wereld om je heen.

Uniek aan onze school is dat je de eerste twee jaar met vwo-, havo- en mavo-niveau in één klas zit. Bij havo/vwo zit je zelfs drie jaar bij elkaar. Je mag elk vak op je eigen niveau volgen. Daarmee dagen wij jou uit het beste uit jezelf te halen.

Boeken en leermiddelen

Op deze pagina vind je informatie over boeken, leermiddelen en laptops.

Vragen, vragen, vragen ....

Je gaat naar de brugklas en je zit natuurlijk vol vragen. Op deze website proberen we daar antwoord op te geven maar je moet natuurlijk wel weten waar je dit antwoord kunt vinden. Hopelijk helpen deze antwoorden je een eindje op weg.


Vakken in de onderbouw

In klas 1 en 2 volgen alle leerlingen hetzelfde vakkenpakket. Elk vak wordt twee uur per week aangeboden, sommige vakken (LO, creatieve vakken) kennen blokuren of zijn ingericht als half-jaarsvak, de overige uren zitten verspreid door de week. 

Voor diverse vakken bieden we naast de klassikale lessen ook een regie-uren. Dat wil zeggen dat de leerling zelf kiest voor welk vak hij/zij extra ondersteuning of juist verdieping wil krijgen. Het regie-uur staat eenmaal per week als blokuur ingeroosterd.

Daarnaast kunnen leerlingen vanaf klas 1 deelnemen aan creatieve en wetenschappelijke SSgN Masters of Cambridge Engels

In klas 3 moeten leerlingen  één creatief vak kiezen. 

De complete lessentabel is hier te vinden.

Brede brugklas

Zo werkt de heterogene onderbouw

Begeleiding

Behalve de twee mentoren staat een team van RT en leerlingbegeleiding klaar.
Leerlingen leren in de brugklas plannen tijdens de studiehulpuren. Waar nodig kan bijles of huiswerkbegeleiding worden ingekocht. Meer informatie over begeleiding vind je hier.

Ons onderwijs

Wat betekent 'heterogene brugklassen'? Wat houdt Jenaplan-onderwijs in? Of het werken in teams? Kijk voor meer informatie op deze pagina (vooral voor ouders/verzorgers).

Differentiatie en vwo


Welk niveau past bij jou? Je schooladvies betekent niet dat je in alle vakken even goed bent. Daar hebben wij een oplossing voor! Je krijgt les op jouw eigen niveau en je wordt uitgedaagd een stapje extra te doen. Voor vwo-leerlingen bieden wij extra verdieping.

De wereld om je heen

  • Internationale uitwisselingen klas 3
  • Buitenschoolse activiteiten, projecten en excursies
  • Stedenreizen en kampen, ook in het buitenland
  • Ontwikkeling van sociale vaardigheden en burgerschapsvorming