Inloggen (alleen voor personeel)
Vakken 2016-2017

In dit boekje vind je een beschrijving van alle vakken in klas 4 MAVO (VMBO-t).

Vakken in klas 3 MAVO


In klas 3 MAVO word je al voorbereid op de stof waarin je examen zult gaan doen. Je volgt een vakkenpakket dat overeenkomt met je sectorkeuze.

Een aantal vakken blijft verplicht:
 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Wiskunde
 • Nask 1 en 2
 • Economie
 • KV1 (kunstvakken algemeen)
 • LO

Er moet een keuze worden gemaakt voor 3 van de onderstaande 4 vakken, overeenkomstig met de sector:
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Biologie

 

Voorts moet één van de volgende vakken worden gekozen. Als je examen wilt doen in een van de kunstvakken, moet je dit vak in klas 3 al kiezen.

 

 • Muziek
 • Drama
 • Tekenen
 • Handvaardigheid
 • Audiovisuele vormgeving (klik op de link voor de laatste projecten)
 • LO-Plus

Er is ook een gezamenlijk mentoruur en een Jenaweekopening.

 
Avo-vakken

De theorievakken of algemeen vormende vakken (avo) zijn:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Wiskunde
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Economie
 • Culturele en kunstzinnige vorming
 • Lichamelijke Opvoeding
Vakken en afkortingen


Ak

Aardrijkskunde

ANW

Algemene natuurwetenschap

Bi

Biologie

BSM

Bewegen, sport en maatschappij

CKV

Kunstvakken

DE

Dramatische Expressie

Du

Duits

Ec

Economie

En

Engels

Fa

Frans

Fi

Filosofie

FF

Foto/film

Gs

Geschiedenis

Ha

Handvaardigheid

JWO

Jenaweekopening

JWS

Jenaweeksluiting

KUA

Kunst algemeen

KV1

Kunstvakken 1

LO

Gym

Ma

Maatschappijleer

Maw Maatschappijwetenschappen

MO

Management & organisatie

MT

Mentoruur

Mu

Muziek

Na

Natuurkunde

Nask

Natuur-/scheikunde

Ne

Nederlands

NLT

Natuur, leven, technologie

Sk

Scheikunde

Te

Tekenen

Wi

Wiskunde